Vyjadrenie biskupstva po mediálnych vystúpeniach suspendovaných kňazov

Vyjadrenie biskupstva po mediálnych vystúpeniach suspendovaných kňazov
V októbri minulého roka banskobystrický biskup suspendoval dvoch kňazov, Mgr. Michala Lajchu a Mgr. Petra Baláža. K tomuto bolestnému kroku dospel po dlhom uvažovaní. Snažil sa pohľadom otca, ktorému záleží na kňazoch, aj na veriacich, ku ktorým boli poslaní, vidieť celú bolestnú situáciu. Radšej by bol urobil milšie rozhodnutia, ale služba biskupa si niekedy žiada aj nepopulárne kroky.

Konanie týchto kňazov nie je možné prehliadať, lebo svoje názory šíria ďalej (knihy, mediálne vystúpenia…). Obaja verejne odmietajú ten celibát, ktorý je súčasťou platnej disciplíny kňazov Rímskokatolíckej cirkvi. Preto prišli o právoplatné poslanie (menovanie) a museli byť odvolaní z pastorácie.

Hoci pozornosť a polemika sú práve to, o čo sa obaja usilujú, pokladáme za potrebné informovať o celibáte tak, ako o ňom učí Rímskokatolícka cirkev. Niekoľkostranovú informáciu vám dávame k dispozícii v prílohe, ale nie preto, aby sme niekoho umlčali. Informácia môže poslúžiť tým, ktorí chcú v pokoji spoznať dôvody i cieľ nášho celibátu.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00