TOP

Vysielacie sväté omše a výnimočné podujatia 25. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina

V dňoch 14. a 15. decembra sa stretnú tisíce koledníkov Dobrej noviny na svätých omšiach a svätých liturgiách so svojimi biskupmi v jednotlivých diecézach po celom Slovensku.

Titulná fotka: Maroš Dupnák

Pre koledníkov bude na viacerých miestach pripravené malé občerstvenie a bohatý program. Deti a mladí sa budú môcť zabaviť a niečo nové naučiť na kreatívnych workshopoch, stretnú sa s dobrovoľníkmi, ktorí pôsobili v Keni a Etiópii a radi by im priblížili život ich rovesníkov v cieľových krajinách Dobrej noviny.

V sobotu 14. decembra sú naplánované sväté omše v Banskej Bystrici, Bratislave, Lučenci, Tvrdošíne, Veľkej Lomnici, Trnave a Oščadnici. V nedeľu 15. decembra v Prešove, Strážskom, Nitre a Ľutine.

V dňoch 10. – 29. decembra navštívi viaceré farnosti na Slovensku mladý umelec z Kene, Adam Masava. Adam vyrastal v slume Mukuru v Nairobi, vďaka rozvojovému projektu s podporou Dobrej noviny rozvíjal svoj talent a stal sa umelcom. Dnes tento talent odovzdáva deťom a mládeži cez svoj projekt Mukuru Art Club. Adama budete môcť stretnúť napríklad na týchto miestach:

– Premiéry dokumentárneho filmu Dobrá novina, šťastná hodina v Prešove (12.12.), Bratislave (17.12.) a Ružomberku (19.12.)
– 14.12. – vysielacia svätá omša v Lučenci
– 18.12. – Kenský večer v OZ Mareena v Bratislave
– 24. – 27.12. – farnosti na Orave: Oravský Biely Potok, Zuberec, Tvrdošín a Podbiel

 

###

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/3161

Verejná zbierka Dobrá novina – 25. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod číslom 000-2019-026282 zo dňa 8. augusta 2019 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na www.dobranovina.sk/tema-25-rocnika-budme-pozehnanim

 

Kontakt: Jozef Magda, jozef@erko.sk, 0908 119 976

###Komentáre