Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Obsah čísla 1/2021

On nás aj uzdraví – biblické slovo (autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Náboženský hlas pre Donalda Trumpa – Ešte máme v živej pamäti nedávne hektické americké prezidentské voľby, ktoré boli najmä pre podporovateľov Donalda Trumpa, teda predovšetkým pre voličov z evanjelikálnych kruhov bojujúcich za zachovanie tradičných rodinných a etických hodnôt, značne kontroverzné a mnohí sa s ich výsledkami dodnes nevedia zmieriť. Ako voľby dopadli, vieme: Trump sa po druhýkrát nestal prezidentom najväčšej svetovej veľmoci. Avšak vráťme sa o jedno volebné obdobie späť, keď sa mu to podarilo, a dobovou štúdiou zo začiatku roka 2017 si pripomeňme tamojšiu evanjelikálnu scénu a pokúsme sa zodpovedať otázku, nakoľko sa jej podpora a vplyv pričinili o vtedajšie Trumpovo víťazstvo. (Mgr. Miloš Mrázek, ThD.)

Americkí evanjelikáli a Donald Trump – V súvislosti s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom svetové médiá často referovali o jeho spojení s americkými evanjelikálmi. Ide o široké a vnútorne veľmi bohato diferencované hnutie pozostávajúce z veľkého počtu rôznych denominácií, samostatných cirkevných zborov či tzv. paracirkevných organizácií. Evanjelikalizmus vznikol na pôde britského a amerického protestantizmu a jeho hlavnými náboženskými koreňmi sú pietizmus, puritánstvo a prebudenecké hnutie. V žiadnej inej protestantskej krajine nebol tak masívne rozšírený ako práve v Spojených štátoch, kde sa stal nielen náboženskou, ale i politickou hybnou silou. (PhDr. Radomír Malý)

Vzostupy a pády amerického evanjelikalizmu (1) – Spojené štáty sa považujú za krajinu, kde pri zrode kultúry a náboženstva stoja tzv. bieli anglosaskí protestanti pochádzajúci z anglických kolonistov z radov puritánov, ktorých následníci sú známi ako americkí evanjelikáli. Tí sa dodnes k týmto otcom pútnikom hlásia. Evanjelikáli tradične v USA rozhodujú prezidentské voľby a ich premeny ovplyvňujú tiež smer americkej politiky. Cieľom tohto trojdielneho seriálu bude objasniť náboženský a politický vývoj tejto dnes už celosvetovej veľmoci od čias osídlenia východného pobrežia puritánmi až po obdobie vlády prezidenta Donalda Trumpa. (doc. PharmDr. ThDr. Mgr. Aleš Franc, PhD., ThD.)

 

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer

 

Mysticizmus v západnom ezoterizme (3) – Hovorí sa, že náš staručký kontinent stojí na troch nohách – na Aténach, Jeruzaleme a Ríme. Atény symbolizujú starogrécku múdrosť, Jeruzalem židovsko-kresťanskú zbožnosť a morálku a Rím zase právnu vyspelosť. Pristavme sa teraz pri prvom pilieri európskej vzdelanosti – starogréckej filozofii. O vplyve Platóna, Aristotela či ďalších mysliteľov antického sveta na kresťanských teológov a učencov sa už toho popísalo mnoho, avšak menej sa už vie o ich ezotericko-mystickom zameraní. Tretie pokračovanie seriálu o dejinách západného ezoterizmu priblíži nielen osobnosť najvýznamnejšieho gréckeho filozofa Platóna, ale tiež to, ako tento velikán inšpiroval o niekoľko storočí neskôr mysticky orientovaného Plótinosa a ďalšie osobnosti z radov novoplatonikov. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)

Doktríny postavené na piesku (2) – V druhej časti seriálu o hlavných doktrínach Jehovových svedkov sa zameriame na ďalšiu ich náuku, ktorou sa odlišujú od väčšiny kresťanských cirkví – na slávenie Pánovej večere (Eucharistiu). Svedkovia totiž na rozdiel od zvyšku kresťanského sveta tvrdia, že Pánovu večeru majú kresťania oslavovať iba raz ročne a aktívne sa na nej zúčastňujú iba tí, čo patria do tzv. privilegovanej vrstvy 144-tisíc kresťanov nazývaných aj ako „pomazaní“ alebo „malé stádo“. Sú to tí, ktorí budú vládnuť s Kristom v nebesiach nad rajskou Zemou, zatiaľ čo ostatní svedkovia, majúci nádej na život iba v pozemskom raji, sa zúčastňujú na Pánovej večeri len ako pasívni pozorovatelia. Čo vedie Jehovových svedkov k presadzovaniu tejto segregačnej doktríny a aké je historické pozadie tohto učenia? (Mgr. Albert Lučanský)

Svet biblických symbolov (4) – Čísla mali od nepamäti na ľudí značný vplyv. Nielenže sa bez nich nezaobídeme pri našich matematických výpočtoch, ale ešte aj dnes sa nájdu takí, čo od nich odvodzujú svoj osud. Poznáme však ich symboliku? Vieme, aký význam sa za jednotlivými číslami skrýva v rozličných kultúrach, astrológii či numerológii? Záverečná časť seriálu o biblických symboloch poodhalí skutočnosť, že s hoci diametrálne odlišným ponímaním mala symbolika čísel svoje miesto aj v židovsko-kresťanskom prostredí a samotnej Biblii. (Mgr. Igor Janiga)

Bludné náuky a sekty v stredoveku (3) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti sme pozornosť zamerali na základné teologické východiská ikonodulov, zástancov úcty k posvätným obrazom, a ich oponentov ikonoklastov, ktorí naopak proti tejto úcte horlivo bojovali. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.

 

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese [email protected]. Predplatné na rok 2021 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky 2008 až 2020 – každý iba za 4,00 € (resp. 3,00 €). Celú kolekciu ročníkov 2008 až 2021 (teda vrátane predplatného na tento rok, spolu 53 dostupných čísel) je možné zakúpiť si za zvýhodnenú akciovú cenu 30 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Informoval: Boris Rakovský

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00