Vysvätený na lôžku na onkológii

Vysvätený na lôžku na onkológii
Dnes, keď zažíva kňazstvo obzvlášť krízu – kvantitatívnu i kvalitatívnu –, je povzbudením svedectvo poľského novokňaza Michała Łosa.

„Kňaz je láskou Ježišovho srdca. Keď stretnete kňaza, vždy pomyslite na Ježiša,“ napísal farár z Arsu. Veľkú túžbu po kňazstve a sen, aby mohol odslúžiť aspoň jednu svätú omšu, mal v srdci tridsaťjedenročný Michał Łos z Poľska.

Študentovi posledného ročníka teológie v poľskom meste Ołtarzew v reholi orionistov diagnostikovali pred Veľkou nocou onkologické ochorenie v pokročilom štádiu. Choroba začala postupovať veľmi rýchlo, a preto dostal dišpenz a mohol zložiť nielen rehoľné sľuby, ale aj prijať vysviacku. Povolenie dostal priamo od pápeža Františka na žiadosť jeho generálneho predstaveného.

 

Vysvätený na lôžku na onkológii

 

Na svojom lôžku na onkologickom oddelení vo Varšave zložil v piatok 24. mája 2019 rehoľné sľuby – čistoty, chudoby, poslušnosti a lojality pápežovi – a následne diakonskú aj kňazskú vysviacku. Slávnosti sa zúčastnil pomocný biskup diecézy Varšava, Marek Solarczyk, niekoľko kňazov a Michałova rodina.

Novokňaz diecézy Tárnow, rehoľný brat Kongregácie synov Božej prozreteľnosti svätého Luigiho Orione, prechádza vrcholným štádiom svojej choroby s odovzdanosťou a radosťou z kňazstva, ktoré môže prežívať. Jeho život je svedectvom krásnej túžby po dare kňazstva, svedectvo kňaza, ktorým zostane naveky, a to aj uprostred utrpenia a blížiacej sa smrti.

„Kňaz je ten, ktorý sprostredkuje, aby sa človek mohol dotknúť Boha!“ povedal svätý Ján Zlatoústy. A sprostredkuje tento dotyk vždy a všade. Aj z lôžka na onkológii, tvárou v tvár smrti.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00