TOP

Vysvätený na lôžku na onkológii

Dnes, keď zažíva kňazstvo obzvlášť krízu – kvantitatívnu i kvalitatívnu –, je povzbudením svedectvo poľského novokňaza Michała Łosa.

„Kňaz je láskou Ježišovho srdca. Keď stretnete kňaza, vždy pomyslite na Ježiša,“ napísal farár z Arsu. Veľkú túžbu po kňazstve a sen, aby mohol odslúžiť aspoň jednu svätú omšu, mal v srdci tridsaťjedenročný Michał Łos z Poľska.

Študentovi posledného ročníka teológie v poľskom meste Ołtarzew v reholi orionistov diagnostikovali pred Veľkou nocou onkologické ochorenie v pokročilom štádiu. Choroba začala postupovať veľmi rýchlo, a preto dostal dišpenz a mohol zložiť nielen rehoľné sľuby, ale aj prijať vysviacku. Povolenie dostal priamo od pápeža Františka na žiadosť jeho generálneho predstaveného.

 

 

Na svojom lôžku na onkologickom oddelení vo Varšave zložil v piatok 24. mája 2019 rehoľné sľuby – čistoty, chudoby, poslušnosti a lojality pápežovi – a následne diakonskú aj kňazskú vysviacku. Slávnosti sa zúčastnil pomocný biskup diecézy Varšava, Marek Solarczyk, niekoľko kňazov a Michałova rodina.

Novokňaz diecézy Tárnow, rehoľný brat Kongregácie synov Božej prozreteľnosti svätého Luigiho Orione, prechádza vrcholným štádiom svojej choroby s odovzdanosťou a radosťou z kňazstva, ktoré môže prežívať. Jeho život je svedectvom krásnej túžby po dare kňazstva, svedectvo kňaza, ktorým zostane naveky, a to aj uprostred utrpenia a blížiacej sa smrti.

„Kňaz je ten, ktorý sprostredkuje, aby sa človek mohol dotknúť Boha!“ povedal svätý Ján Zlatoústy. A sprostredkuje tento dotyk vždy a všade. Aj z lôžka na onkológii, tvárou v tvár smrti.

Komentáre