Vytvorte si Jesseho strom. Doprajte si krajšie a hlbšie Vianoce

Vytvorte si Jesseho strom. Doprajte si krajšie a hlbšie Vianoce
Jesseho strom je adventná aktivita, ktorú môžete realizovať v rodine so svojimi deťmi. Zaručí vám zábavu, tvorivosť, hodnotný čas s ratolesťami, no hlavne hlbšie prežívanie Adventu, Vianoc – a čo je viac, otvorí brány do hlbín rodokmeňa Ježiša Krista. V rodinke Hercegovej je to už každoročná tradícia a mamka Evka túto aktivitu opisuje veľmi krásne: „Vnáša stíšenie v období, keď vo svete vládne najväčšie naháňanie sa za darčekmi a materiálnymi vecami.“

Prezraďte nám, čo je to Jesseho strom? 

Jesseho strom je veľmi pekná adventná tradícia, pri ktorej si počas čakania na Vianoce vytvárame a sprítomňujeme rodokmeň Ježiša Krista a prechádzame tak celým starým zákonom od Adama cez Abraháma, Jakuba, Mojžiša, kráľa Dávida až po narodenie Ježiša, aby sme sa tak mohli lepšie pripraviť a očakávať ten najväčší a skutočný dar, ktorým je práve Ježiš.

 

Vytvorte si Jesseho strom. Doprajte si krajšie a hlbšie Vianoce
Kartičky k aktivite Jesseho strom

 

Prečo práve názov „Jesseho“?

Jesse bol otec kráľa Dávida, ktorému Boh sľúbil, že jeho rod, jeho potomstvo bude vládnuť naveky. Dávidovi potomkovia sa však časom od Boha odvrátili a ich kráľovstvá boli zničené. V Biblii sa píše prisľúbenie: ,,Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne…“ (Iz 11,1) Čo znamená, že pôvodne veľkolepý Jesseho strom sa zrazu zmenil na akoby rozpadnutý hnijúci peň. Boh však dokázal niečo na prvý pohľad nemožné: dal vyrásť ratolesti z tohto pňa, vyrástla malá krehká vetvička – a medzi nás na svet prišiel malý Ježiško v maštaľke.

 

Čo všetko rodina potrebuje alebo musí spĺňať na to, aby sa do tejto adventnej aktivity mohla zapojiť?

Do tejto aktivity sa môže zapojiť úplne ktokoľvek. Nezáleží na veku. Jediné, čo je potrebné, je Biblia a kartičky k Jesseho stromu. Kartičky sa dajú zakúpiť v kresťanských kníhkupectvách, prípade stiahnuť z internetu a vytlačiť. Potom je už všetko na našej fantázii. Či si budeme kartičky lepiť, vešať, ukladať na poličku, či si vyrobíme stromček z kartónu alebo halúzok, zo špagátov, alebo použijeme živý stromček. Základom je, že každý si deň vyberieme jednu kartičku podľa jej čísla, pretože kartičky sú očíslované podľa dátumu. Ku kartičke vždy patrí príslušné čítanie z Biblie na daný deň.

 

Vytvorte si Jesseho strom. Doprajte si krajšie a hlbšie Vianoce
Pomôcky k aktivite Jesseho strom

 

VYTVÁRANÍM JESSEHO STROMU POMÁHAME DEŤOM ZAMERAŤ POZORNOSŤ HLBŠIE

Čo táto príprava priniesla do vašej rodiny?

Do našej rodiny prináša táto aktivita každoročne väčšie upriamenie sa na to, čo je v Advente naozaj podstatné. Vnáša stíšenie v období, keď vo svete vládne najväčšie naháňanie sa za darčekmi a materiálnymi vecami. Samozrejme, aj naše deti sa – tak ako všetky deti – veľmi tešia na darčeky, ale vytváraním Jesseho stromu im pomáhame zamerať pozornosť aj na veci hlbšie, počúvať príbehy z Biblie, prežívať dobrodružstvá každého jedného z hrdinov, chápať tú pravú podstatu Vianoc. Pochopiť, že keby každý jeden človek v tomto príbehu nevykonal svoju jedinečnú úlohu na svete a nemohol by sa nakoniec narodiť Ježiš, žiadne Vianoce by ani neexistovali. Pochopiť, že on sem prišiel kvôli nám, pretože nás tak nekonečne miluje.

 

Robili ste túto aktivitu raz alebo viackrát? Ak viackrát, neunudilo vás to? Alebo naopak, priviedlo do väčšej hĺbky?

Túto aktivitu sme robili už tri roky po sebe, tento Advent to bude štvrtýkrát. Prvýkrát som si to prešla ešte sama bez detí podľa knižky pre dospelých. Kartičky som si vtedy vykladala iba na poličku a vždy som si čítala úvahu na príslušný deň. Bolo to nádherné čítanie. Na ďalší rok som veľmi túžila prežívať to celé spolu s deťmi – a keďže vyšla na Slovensku knižka aj pre deti, s radosťou sme sa do toho pustili.

 

Vytvorte si Jesseho strom. Doprajte si krajšie a hlbšie Vianoce
Deti rodinky Hercegovej

 

KEĎ ČÍTAME O NARODENÍ JEŽIŠKA, DETI VEDIA, ŽE BUDÚ VIANOCE

Spomínate si na konkrétny biblický príbeh, ktorý vašu rodinu špeciálnym spôsobom chytil za srdce?

Keď mám povedať za seba, mám rada práve biblické ženy v Ježišovom rodokmeni, ktoré sú pre mňa veľkou inšpiráciou. Deti sa zas najviac tešia, keď sa blížime k posledným kartičkám a čítame o Betleheme a narodení Ježiška, vtedy vedia, že už budú Vianoce.

 

Ako to vnímajú deti? Dokážu vďaka tejto aktivite lepšie a jednoduchšie pochopiť biblické príbehy a rodokmeň Ježiša Krista?

Určite im to pomáha oveľa lepšie chápať a predstavovať si, čo prežívali starozákonné postavy. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v Biblii sú napísané samé nudné a zložité príbehy, ale nie je to tak. Sú dobrodružné, napínavé, dokonca niekedy aj zamilované. Veľmi sa mi páči, že v nich vystupujú úplne obyčajní ľudia ako my, ktorí majú aj svoje chyby, občas zlyhajú. Žiadni dokonalí, bezchybní, umelí, vymyslení ľudia, ale ľudia slabí a silní zároveň, ľudia, ktorých Boh miluje presne takých, akí sú, a ktorých dokáže použiť na veľké veci.

Na záver by som chcela ešte dodať posolstvo Jesseho stromu, ktoré sa nás dotýka najviac zo všetkého. Ako píše Ann Voskamp: ,,Nechcem Vianoce, ktoré sa dajú kúpiť, ani Vianoce, ktoré možno vytvoriť. Chcem Vianoce, ktoré môžem prijať a uchopiť, Vianoce, ktoré ma uchvátia, pretvoria a oživia. Chcem Vianoce, ktoré šepkajú JEŽIŠ.“

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00