Vzťah otec – syn: Môj otec, môj hrdina?

Vzťah otec – syn: Môj otec, môj hrdina?
Drahí otcovia! Žite tak, aby vaše deti pamätali na lojálnosť, čestnosť, integritu, spravodlivosť, rešpekt, prácu, vernosť, službu a dobročinnosť. Je na vás, aby konali bez zaváhania!

Autor: Luz Ivonne Reamová

Hoci západná spoločnosť kladie väčší dôraz na osobu matky, otec je v živote detí rovnako dôležitý. Jeho úloha je jedinečná, nenahraditeľná a podstatná pre citový, rozumový a spoločenský vývoj dieťaťa.

 

Keď raz budem veľký, chcem byť ako ty, otecko!

Deti, ktoré vyrastajú v prostredí, kde sa môžu spoľahnúť na fyzickú i duševnú prítomnosť oboch rodičov, sú odolnejšie voči frustrácii, majú sa väčšmi v úcte, lepšie sa kontrolujú a väčšmi si dôverujú. Pre rozvoj detí sú podstatné najmä kľúčové vývinové medzníky. Nestačí, aby otec bol v živote dieťaťa prítomný; nevyhnutne musí pracovať na vzájomnom pevnom pute. Inak povedané, musí byť aktívny a načúvať potrebám dieťaťa. Niekedy musí uspokojiť jeho potreby, inokedy stačí, keď mu dá potrebné nástroje, aby na riešenie prišlo samo. Inokedy zas treba utešiť či potľapkať po ramene, čím mu poviete: „Všetko je v pohode, som tu s tebou,“ a dodáte pocit bezpečia.

Rozvíjanie dobrého vzťahu s otcom pomôže dieťaťu stať sa sebaistým a vyrovnaným dospelým človekom. Pocit, ktorý zakúsi dieťa, keď sa môže spoľahnúť na podporu otca, sa jednoducho nedá opísať. Každé dieťa si váži, keď sa cíti prijaté a chcené nielen matkou, ale keď cíti to isté aj od otca. Takéto prijatie cítiť z vôle, túžby i citov. Ak sa dieťa cíti odmietané, jeho vývoj môže utrpieť. A nemusí to prameniť len z toho, že nebolo chcené, ale rovnako aj z pocitu neprijatia. Aby sa dieťa po osobnostnej i spoločenskej stránke vyvíjalo zdravo, musí aj otec prijať svoje otcovstvo i dieťa.

Ponúkame vám niekoľko postojov prijatia i odmietnutia zo strany otca:

  • autoritatívny a tyranský otec, ktorý odmieta svojho syna, vysiela dieťaťu odkaz, že ho obťažuje alebo by bol radšej, keby sa nebolo narodilo
  • odmietanie môže mať aj podobu prílišnej benevolencie, nezáujmu či správania sa k dieťaťu ako ku kolegovi; dieťa tak prijíma správu, že je samo a zďaleka nie je prioritou
  • autoritatívny a perfekcionistický otec, ktorý odmieta svoje dieťa, hovorí dieťaťu, že by sa malo zmeniť a byť ako on; dieťa má dojem, že láska je podmienečná
  • existuje aj typ otca, ktorý je priveľmi zhovievavý a narcistický, svoje dieťa ochraňuje až príliš, miluje ho opičou láskou; dieťaťu tým hovorí, že je jedinečné a je otcovým idolom, avšak pritom v ňom buduje pocit, že je krehké a nestojí na pevných základoch, aj keď opak môže byť pravdou

 

Vzťah otec – syn: Môj otec, môj hrdina?

 

Slovo presviedča, no príklad svedčí

Deti si najväčšmi všímajú, ako ich rodičia pracujú. Inak povedané, otec ich učí cnosti ľudskej práce a jej hodnote. Otec rodiny musí vložiť do toho, čo robí, svoje srdce, aby to vykonával správne. A vďaka spôsobu, akým pracuje, rastie v očiach svojich detí, má ich obdiv a rešpekt. Funguje to však aj naopak.

Ba čo viac, jeho filozofia práce a to, ako do všetkého, čo robí, vkladá svoje srdce, dôstojnosť a chuť, sú piliermi otcovskej autority. Deti sú inteligentné a ak je obraz o práci, ktorý si utvárajú vďaka činom otca či rozhovorom v rodine, negatívny, nepriaznivo zasiahne aj výchovu.

Rovnako to platí, aj keď vodu kážeme, no víno pijeme, čiže slová a skutky nekorešpondujú. Autorita rodiča tak klesá a bez nej ťažko dosiahnuť obdiv či rešpekt. Nič dieťaťu nedodá toľko síl ako pocit, že muž, ktorého najväčšmi obdivuje, jeho otec superhrdina, ho miluje, prijíma také, aké je, a ochraňuje ho. Vďaka tomu dieťa bude v živote napredovať s istotou.

Pozrime sa ešte na špecifický vzťah otec – dcéra. Ak sa dievčatko cíti otcom opustené, bude mať neskôr problém nájsť si partnera, pretože podvedome bude stále hľadať niekoho, kto by zaplnil prázdne miesto po otcovi. Takže namiesto toho, aby si našla partnera, s ktorým sa bude deliť o každodenný život, bude v manželovi hľadať otca, ktorý ju bude chrániť. Bude mať ťažkosti vytvoriť si stály ľúbostný vzťah.

Drahé mamky, musíme oteckom dovoliť zhostiť sa ich úlohy otca a manžela naplno. Je dôležité, aby matka nechala priestor aj otcovi a nezasahovala do vzťahu, ktorý si buduje s deťmi, aj keď má pocit, že ona by to spravila lepšie. Otec je v živote syna i dcéry nenahraditeľný!

Zdroj: aleteia.org

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00