Z iniciatívy KDH nebude v hodnotovom dokumente európskych ľudovcov pojem ,,gender“

Z iniciatívy KDH nebude v hodnotovom dokumente európskych ľudovcov pojem ,,gender“
Návrh KDH podporili aj rakúska ÖVP, česká KDU-ČSL či slovinská NSi.
Bratislava – Brusel, 18. marec 2021 – V dokumente Európskej ľudovej strany (EĽS), ktorý sa opätovne venuje hodnotovým otázkam, nebude pojem “rodové vyjadrenie” (gender expression). Kontroverzný termín mal byť súčasťou pasáže o prevencii diskriminácie z rôznych dôvodov. Na rokovaní pracovnej skupiny EĽS ho odstránili na základe návrhu KDH.

Zahraničný tajomník KDH Slavomír Gregorík na rokovaní argumentoval Chartou základných práv EÚ, ktorému sa navrhnutý dokument EĽS výrazne venoval. „V nej sa o diskriminácii na základe rodu nič neuvádza. Pojem “rodové vyjadrenie”, ktorého význam nie je jasný a vedú sa o ňom spory, zahmlieva skutočné problémy diskriminácie na základe pohlavia tým, že do tejto témy vnáša ideológiu,“ vysvetľuje Gregorík. Táto argumentácia podľa neho našla medzi delegátmi širokú podporu.

V dokumente sa okrem iného EĽS hlási k židokresťanskému odkazu. Zaväzuje sa chrániť prenasledovaných kresťanov, čo vníma ako dôležitý prvok blízkovýchodnej politiky

Vyzdvihuje tiež úlohu rodiny ako základnej bunky spoločnosti, náboženskú slobodu alebo princíp subsidiarity a odmieta populizmus. ,,Dokument z dielne EĽS musí odvážne pomenovať problémy domácej i zahraničnej politiky a hlásiť sa k hodnotám, na ktoré môže byť každý kresťanský demokrat hrdý. KDH ich bude naďalej brániť na domácej aj medzinárodnej scéne,“ dopĺňa Gregorík.

Dokument má byť oficiálne prijatý na najbližšom politickom zhromaždení strany, ktoré sa bude konať 28. až 29. júna tohto roku. EĽS združuje kresťanskodemokratické, konzervatívne a stredopravé strany z krajín EÚ, aj mimo nej. Jej poslanecký klub je najväčším v Európskom parlamente.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+