TOP

Z kráľovnej krásy rehoľníčka

Esmeralda Solís Gonzáles je dvadsaťročná Mexičanka, ktorú minulý rok korunovali v jej rodnom meste za kráľovnú krásy. A teraz vstúpila do Kongregácie Misionárok klarisiek od Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Za posledné obdobie jej príbeh obehol svet vďaka príspevku na facebookovej stránke Miss Mexika.

Autor: redaktori Catholic News Agency

Narodila sa 12. apríla 1997 vo Valle de Guadalupe, v štáte Jalisco. Rodina bola katolícka. Jej pôvodné zamestnanie bolo výživové poradenstvo. Momentálne je jej pôsobiskom konvent sestier klarisiek v meste Cuernavaca v štáte Morelos.

„O rehoľnom živote naozaj nič neviete, pokiaľ nie ste zasvätení. Zatiaľ som objavila inú perspektívu toho, aký je svet a čo ponúka,” povedala pre Catholic News Agency. „Bola som veľmi šťastná vďaka všetkému, čo som mala, ale nedá sa to porovnať so šťastím, ktoré mi Boh teraz vkladá do srdca. Som v rehoľnom povolaní ešte len veľmi krátko, ale som naozaj veľmi šťastná.“

Mladá postulantka sa zoznámila so sestrami klariskami asi pred piatimi rokmi, keď sa u nej „prebúdzal“ záujem o rehoľné povolanie vďaka „dňom povolaní, misiám a táborom“. Poukázala tiež na to, že ani nie mesiac po tom, ako ukončila proces rozlišovania, na sviatok Zvestovania Pána, povedala svoje prvé „áno“ povolaniu.

 

 

„Boh má dokonalé načasovanie. Počas procesu rozlišovania mi dovolil zažiť niektoré veci ako to, že som bola Miss, ktoré na mne naveky zanechali stopy a naučili ma veľa pre to, čo malo prísť.“

Objavenie povolania, ktoré jej bolo dané, bolo v jej živote vždy prítomné ako „osteň“. „Uvedomila som si, že musím vo svojom živote spraviť miesto, aby som mohla spoznať, čo má Boh pre mňa naplánované. V procese rozoznávania povolania bol prítomný aj strach a pochybnosti, ale láska, ktorú mi náš Pán preukazoval každý deň, mi pomohla prekonať nedostatok odvahy.“

Podľa svojich slov objavila, že má povolanie slúžiť Bohu „radikálnym spôsobom“, teda má zmeniť svoj život tak, aby „objala Kristov kríž a žila omnoho bližšie k nemu“.

Aby objavila svoje povolanie, Esmeralda strávila veľa času v modlitbe a skutkami milosrdnej lásky, pričom „zvonku, čiže od sveta“ vedela, čo bude táto zmena zahŕňať.

„Zmena je ťažká pre rodinu, pretože v sebe zahŕňa odpútanie, ale moji rodičia, súrodenci a blízki priatelia ma vždy podporovali. A aj keď som sa mohla uberať iným smerom, cítim, že ak ma Pán potrebuje, môžem prinášať ovocie inak.“

Esmeralda mala pár rád pre mladých, keď povedala, že v ktoromkoľvek povolaní sa vyskytnú ťažkosti, „ale ak sa chytíte Božej ruky, budete vždy schopní urobiť ďalší krok“.

 

 

„V rehoľnom povolaní je každý nový deň novým začiatkom a novou príležitosťou šíriť Božie kráľovstvo. To v sebe zahŕňa množstvo obetí, ale sú vždy odmenené šťastím. Realita a takzvané šťastie, ktoré ponúka svet, sú veľmi atraktívne, no je nevyhnutné upriamiť oči na to, čo pretrvá. Nesmiete sa báť. Jediné, čo musíte urobiť, je prijať ho s pokojom, radosťou a dôverou. Domnievam sa, že strach je veľká výhovorka, ktorá je zodpovedná za okypťovanie pravej radosti, ktorú môže ponúknuť iba Boh.“

Kongregácia sestier klarisiek od Najsvätejšej Sviatosti oltárnej je rehoľným inštitútom pápežského práva, ktorý založila blahoslavená Inés Teresa Arias v roku 1945 v Mexiku. Duch inštitútu je eucharistický, mariánsky, kňazský a misionársky a sústreďuje sa na Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti. Misionárky pracujú na klinikách, medzi mládežou, v predškolských zariadeniach a školách, univerzitných internátoch, exercičných centrách, misiách a inde. Sú rozšírené v Mexiku, Kostarike, Argentíne, Spojených štátoch, Španielsku, Taliansku, Írsku, Rusku, Japonsku, Kórei, Indonézii, Sierre Leone, Nigérii, Vietname a Indii.

Zdroj: catholicnewsagency.comKomentáre