Začína 21. ročník kampane Deň počatého dieťaťa 2021

Začína 21. ročník kampane Deň počatého dieťaťa 2021
Bratislava, 1. marec 2021 – „Život je dar.“ – pod týmto mottom sa už po dvadsiaty prvý raz rozbieha celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje Fórum života, o.z.. V tejto zložitej a náročnej dobe chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do spoločnosti nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život – za svoj vlastný a za životy našich blízkych.

“Veríme, že každý ľudský život je jedinečný a má obrovský potenciál, a to v každom veku,” vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života.

Kampaň začína dnes, 1. marca, a vrcholí 25. marca, ktorý si na Slovensku pripomíname ako Deň zápasu za ľudské práva. Kampaň bude prebiehať v online priestore, keďže pandemické opatrenia neumožňujú vyjsť do ulíc a verejných priestorov ako to bolo po minulé roky. Veríme, že vďaka sociálnym sieťam, mediálnym partnerom i našej stránke 25marec.sk bude kampaň Deň počatého dieťaťa u každého z vás doma, ale i v povedomí celej spoločnosti.

 

Začína 21. ročník kampane Deň počatého dieťaťa 2021

 

Popri tejto osvetovej kampani chceme sprostredkovať aj informáciu o našej edukatívnej pomôcke s názvom Neviditeľný človek. Ide o náučnú hru, v ktorej objavujeme tajomstvá vývoja človeka počas prvých 20 týždňov od počatia, pretože ľudský život pred narodením je fascinujúci. Všetky informácie použité v hre sú vedeckými faktami. Navštívte webstránku Neviditeľného človeka na http://neviditelnyclovek.sk/

Symbolom kampane je biela stužka a Fórum života pozýva všetkých, ktorým záleží na hodnote života, aby si ju pripli na odev a použili ju na profilový obrázok na svojich sociálnych sieťach.  Bližšie informácie o kampani Deň počatého dieťaťa nájdete na stránke www.25marec.sk.

Informovala: Andrea Žiaková

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00