Zasvätení a mladí naplnili trenčianske námestie

Zasvätení a mladí naplnili trenčianske námestie

Tretí deň Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne bol sprevádzaný dažďom a chladnejším počasím. Sobotňajší program sa začal modlitbou a katechézou v Mestskej športovej hale. Jej témou bola výzva: „Vstaň a choď!“ Svojimi slovami sa mladým prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ a pomocný biskup Ján Kuboš. „Všetci hľadáme svoj dom, kde sa budeme cítiť bezpečne a dobre. Hovoríme mu nebo,“ povedal prítomným otec biskup Vasiľ. „Nie sme osamelí pútnici, ale sme súčasťou veľkej Božej karavány,“ pokračoval. Súčasťou doobedňajšieho programu boli aj svedectvá dvoch rehoľných sestier. Sestra Nicole Mária povedala: „Byť v reholi neznamená stratiť slobodu, ale ju objaviť.“ Zároveň boli predstavení traja slovenskí svedkovia viery z minulosti: blahoslavená Zdenka Schelingová, Boží sluha Ján Vojtaššák a Silvester Krčméry. Pridalo sa aj Tanečné divadlo Atak svojím stvárnením o živote sestry Zdenky.

 

Zasvätení a mladí naplnili trenčianske námestie

 

Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Tomáš Galis. Kázal otec biskup Jozef Haľko, ktorý povedal: „Voliť nebo v správnej chvíli je nevyhnutnou podmienkou, aby sme po tejto zemi kráčali správnym spôsobom. … Všeličo sa mení, ale je tu čosi, čo sa nemení – Ježiš Kristus.“

 

Zasvätení a mladí naplnili trenčianske námestie

Poobede sa uskutočnilo EXPO povolaní na Mierovom námestí. Hoci predpovede počasia hlásili počas poobedňajšieho programu dážď, ten napokon počas EXPO povolaní ustal. Rehoľníci a rôzne hnutia sa predstavovali rôznym kreatívnym aj akčným spôsobom. Nechýbala ani cukrová vata, káva, rôzne aktivity, tance, spevy, darčeky pre účastníkov. Mierové námestie bolo plné nielen účastníkov T22, ale aj domácich. Zaujímavosťou boli napríklad verbisti, ktorí ponúkali pečených červíkov, alebo si mali mladí možnosť vyskúšať habity niektorých reholí.

Na konci dňa čakal zúčastnených spoločný večer s modlitbou. Sprevádzal ho zbor Rodiny Panny Márie. Večerný program svedectiev vyústil do adorácie. Po dni plnom pestrého programu sa šťastní a spokojní účastníci rozišli na svoje ubytovanie na školách.

 

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke: www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Autorka: Mediálny tím / Zuzana Vandáková

Fotografie: Andrej Jaško, Tomáš Fečo / Človek a viera

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00