Žatva – laické ľudové misie

Žatva – laické ľudové misie
V dňoch 9. – 13. októbra sa v Trenčíne uskutoční podujatie, ktoré môže zmeniť váš život. Štvrtý ročník Žatvy – laických ľudových misií s podporou biskupa Nitrianskej diecézy, Mons. Viliama Judáka.

Projekt Žatva – laické ľudové misie je evanjelizačný projekt, ktorý organizujú katolícke spoločenstvá z regiónu Považie a Horná Nitra v spolupráci s miestnymi farnosťami a samosprávami. Vznikol v roku 2016 a jeho cieľom je priniesť povzbudenie, praktickú pomoc a pozitívnu premenu do miest a obcí. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú činnosť organizácií v oblasti výchovy detí a mládeže, podpory rodín a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt v regióne.

„Čo sa mi najviac páči na tomto diele, je to, že ho tvoria mnohí mladí ľudia, mnohé rodiny, ktoré stretli osobne Ježiša Krista a práve o túto skutočnosť sa chcú podeliť aj s ostatnými ľuďmi,“ objasňuje myšlienku Žatvy PhDr. Mgr. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR, rektor komunity redemptoristov, Kostolná – Záriečie.

 

Venujú svoj čas

Aj tento rok budú súčasťou Žatvy dobrovoľnícke aktivity a praktická pomoc pre mesto. Mladí budú upratovať a čistiť smetiská a stojiská smetných nádob, navštívia všetky domovy dôchodcov v Trenčíne, detský domov a nezabudnú ani na tých, ktorí domov nemajú.

„Uvedomujeme si, že je čas konať, a nielen hovoriť o dobrých skutkoch. Preto dávame svoj čas, svoju energiu, dary a talenty do služby ľuďom, ktorí to potrebujú.“ Takto chápe dobrovoľníctvo mladá dobrovoľníčka Gréta Kováčová.

 

Žatva – laické ľudové misie

 

Cieľom je podeliť sa o skúsenosť viery

Tento rok sa v Trenčíne uskutoční už štvrtý ročník Žatvy – laických ľudových misií s podporou biskupa Nitrianskej diecézy, Mons. Viliama Judáka. Viac ako 150 dobrovoľníkov z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec, Topoľčian a zo širšieho okolia sa počas piatich dní stretne s tisíckami ľudí.

„Našou misiou je priniesť evanjelium a skúsenosť so živým Kristom moderným spôsobom všetkým ľuďom. Veríme, že program, ktorý sme pripravili, zaujme nielen mladých ľudí, ale aj rodiny a starších ľudí a prehĺbi ich vieru,“ vysvetľuje koordinátor projektu Eduard Filo, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

V prvej polovici mesiaca október, 9. – 13. 10. 2019, organizátori pripravujú v Trenčíne aktivity pre deti, mladých, rodiny, seniorov a mnohých ďalších. Hlavnými časťami misií budú evanjelizačný koncert pre mladých v mestskej športovej hale, svätá omša s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom v športovej hale, modlitby a adorácie.

 

Spolupracujú s farnosťami aj miestnymi samosprávami

V minulosti sa Žatva konala v obciach Motešice, Skalka nad Váhom a Topoľčany. Každoročne sa do organizácie zapojilo viac ako 130 dobrovoľníkov, ktorí počas misií pomáhali farnostiam aj obciam.

Na Žatvu vo farnosti Skalka nad Váhom v roku 2017 spomína farár a trenčiansky dekan Peter Beňo takto: „Ako kňaza ma teší, keď mladí ľudia prichádzajú s iniciatívou, čo sa týka apoštolátu a evanjelizácie, nakoľko dnes je to v našich farnostiach vzácna vec.“

V evanjeliovom duchu vyslovuje podujatiu podporu aj bývalý farár farnosti Trenčín – Juh a honorárny dekan, ICLic. Mgr. Jozef Varhaník: „Verím, že to bude pekné, zmysluplné a požehnané podujatie. Pán Ježiš povedal: „Žatva je veľká a robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Modlím sa, aby aj táto Žatva priniesla čo najväčšiu úrodu.“

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka a s podporou mesta Trenčín a TSK. Viac informácií nájdete na plagáte a webe.

 

Žatva – laické ľudové misie

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00