Záujem o animátorské školy rokmi stúpa

Záujem o animátorské školy rokmi stúpa
Ak sa niekto chce stať animátorom či získať vodcovské schopnosti a vedomosti, môže sa prihlásiť na animátorskú, prípadne líderskú školu. Viac o fungovaní týchto škôl objasnili Eduard Filo, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a jeho kolegyňa Katarína Gabrielová. Nakoniec sa pozrieme, čo na školy hovoria ich absolventi.

Stať sa animátorom či dokonca lídrom nejakého spoločenstva nie je zrejme jednoduché. Možno máte skúsenosť, že ste niekde vo farnosti pomáhali s deťmi alebo mládežou a pritom vám nestačili len vaše sily. Deti a mládež sú živly a treba ich vedieť zaujať, usmerniť, vymyslieť aktivity, mať „páky“, ako na nich, aby vám neskákali po hlave a ešte sa aj niečo nové dozvedeli či priblížili sa k Bohu. Dá sa to?

Aj preto existujú animátorské školy, ktoré počas dlhšej prípravy (ročnej alebo aj dvojročnej), doslova vyškolia niekoho, kto v sebe má túžbu alebo vidí povolanie k službe animátorstva, vodcovstva.

Animátorské školy (AŠ), ktorých je na Slovensku v súčasnosti osem, ponúkajú základnú formáciu v oblasti tém manažmentu a vedenia mladých či detí. Katarína Gabrielová informuje, že značnú časť obsahu tvoria takzvané KBS témy, ktoré sú zostavené na základoch katolíckej viery. „Pri účastníkoch AŠ rozvíjame tieto kľúčové kompetencie: tímová práca, schopnosť pracovať so skupinou, motivácia, komunikácia, osobnostný rozvoj, neformálne vzdelávanie a líderské zručnosti.“

Trochu inou školou je Líderská animátorská škola (LAŠ) – je akoby nadstavbou Animátorskej školy. Jej hlavným motívom je formácia kresťanských lídrov so zameraním na zvýšenie vodcovských zručností, schopností motivovať druhých a tiež túžba po spolupráci s inými spoločenstvami. „LAŠ ide v tejto formácii ďalej a hlbšie a ponúka účastníkom, budúcim lídrom spoločenstiev, viacero benefitov. Okrem kvalitnej formácie posúva účastníkov od pohľadu zameraného na rast a formáciu malej skupinky k celkovému pohľadu na spoločenstvá a ich úlohu pri budovaní cirkvi a jednoty v spolupráci spoločenstiev,“ pripomína Katarína a predstavuje aj novinku posledného ročníka – stáž, ktorú absolvujú účastníci pod vedením skúsených lídrov z rôznych celonárodných projektov a platforiem. „Počas stáže sú zapojení do tvorivých a realizačných procesov rôznych projektov a výstupom ich stáže sú záverečné práce, v ktorých popisujú svoju činnosť a zapojenie do jednotlivých projektov alebo platforiem.“

 

Záujem o animátorské školy rokmi stúpa

 

VODCAMI SA STÁVAME

Možno sa niekomu zdá zvláštne školiť ľudí k líderstvu, animátorstvu. Lenže vedomosti ani schopnosti nikomu nespadnú len tak do náručia. Eduard Filo hovorí, že každý je povolaný do vodcovstva, aj keď v prvom rade máme viesť svoje srdce, myseľ: „Cez princípy vodcovstva vieme slúžiť svojej rodine, priateľom, spolužiakom a kolegom. Vedúci či animátori sú nevyhnutnou súčasťou skupiniek, stretiek a spoločenstiev, a preto je potrebné, aby mali možnosť rásť a rozvíjať sa. Vtedy prichádza zrelosť a ovocie služby.“

Poslúžiť iným, robiť dobrovoľne niečo navyše popri svojich povinnostiach, to je zaiste veľmi náročné a chvályhodné zároveň. Je však u ľudí záujem byť animátormi či formovať sa v líderstve? Neuzatvárajú sa príliš do seba? Podľa prieskumu, ktorý ZKSM robilo v roku 2020 s absolventmi a koordinátormi animátorských škôl, záujem u mladých rokmi mierne stúpa. „Mladí potrebujú najmä duchovne a zrelostne rásť a zažívať vzťahy, čo vidíme aj v ich túžbe formovať sa,” vidí to Katarína Gabrielová jednoznačne.

Známy americký vodca a autor John Maxwell povedal, že vodcami sa nerodíme, vodcami sa stávame. Aj Eduard Filo je toho názoru, že pre vodcovstvo alebo animátorstvo sa rozhodujeme a následne sa to stáva životným štýlom. „Niekto má na to prirodzený talent, niekto potrebuje viac vstupovať a aplikovať princípy vodcovstva, ktoré sa naučí. Dôležitý je charakter a pochopenie, čo v skutočnosti vodcovstvo znamená,“ dodáva Filo k otázke, kto sa môže stať lídrom.

 

Záujem o animátorské školy rokmi stúpa

 

LEPŠIE UPLATNENIE V ŽIVOTE

Kto si teda animátorskú či líderskú školu urobí, môže sa pustiť do služby. Akej presne? „Naším cieľom je urobiť z mladých účastníkov multiplikátorov, ktorí činnosťou a aktivitami vo svojich komunitách budú motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa viac zapájali do aktivít s mladými vo svojom okolí a zároveň ich budú vedieť usmerniť a odovzdať nadobudnuté skúsenosti a zručnosti,“ vysvetľuje Katarína Gabrielová.

Ďalej vymenúva, že absolventi využívajú svoje poznatky z AŠ najmä v ich spoločenstvách a vo farnostiach, v ktorých sa venujú deťom alebo mladým ľuďom, vedú rôzne projekty či stretká a sú nápomocní vo svojich farnostiach.

„V druhom rade im to, že absolvujú AŠ alebo LAŠ, dáva príležitosť lepšie sa uplatniť aj na trhu práce, keďže aj naše vzdelávania sú akreditované Ministerstvom školstva. Kompetencie a zručnosti, ktoré počas vzdelávania nadobudnú, sú častokrát oceňované v mnohých zamestnaniach,“ teší sa z výsledkov pani Katarína.

„Dnes množstvo absolventov tejto formácie vedie spoločenstvá, mnohí sú v rôznych projektoch a niektorí vstupujú do oblastí vplyvu. Angažujú sa v školstve, podnikaní, politike, v treťom sektore a podobne,“ vidí Eduard Filo ovocie ich škôl a verí, že každá investícia do vodcovstva má svoj zmysel.

 

Záujem o animátorské školy rokmi stúpa  

 

NAUČILI SA VIESŤ ĽUDÍ

Zmysel škôl potvrdzujú aj výpovede ich absolventov. Opisujú ich ako dar, pretože mohli bližšie spoznať Ježiša Krista a stať sa tak jeho služobníkmi. Mnohí zažili prijatie, získali nové priateľstvá a posunuli sa v osobnom raste.

Jozef Kačmár: „Formácia počas animátorskej školy vo mne okrem iného vzbudila nesympatie voči individualizmu a naopak, vyzdvihla cenu spoločenstva. Zanechala vo mne motiváciu vychádzať zo seba, vytvárať úprimné medziľudské vzťahy, budovať spoločenstvo, deliť sa s inými s tým, čo som dostal, čo je vo mne a viesť ich k tejto túžbe po živých vzťahoch, spoločenstvách.“

František Barkóci: „Animátorská škola mi dala nových priateľov zo „súdka“ katolíkov. Uvedomil som si, že je mnoho mladých, ktorí žijú svoju vieru, ale nie sú pohromade. Sú  roztrúsení, aby evanjelizovali čo najviac ľudí. Naučil som sa viesť skupinku detí. A čo je najdôležitejšie, prehĺbil som svoj priateľský vzťah s Ježišom Kristom.“

Kristína Eliášová: „Skúsenosť s animátorskou školou mi dala veľmi veľa. Od toho, že som spoznala nových ľudí, cez spoznávanie Boha, až k učeniu prakticky využiť všetky vedomosti. Do života mi to prinieslo priateľov, s ktorými som doteraz v kontakte. Prehĺbila som svoju vieru a dostala sa na správnu cestu.“

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+