Závislosť je choroba celej rodiny

Závislosť je choroba celej rodiny
Prečo je Slovensko na popredných priečkach v spotrebe alkoholu na hlavu? Má budúcnosť vzťah s partnerom, v ktorého pôvodnej rodine sa vyskytla závislosť? Prečo sa rodina alkoholika môže stať spoluzávislá? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede s Jozefom Brenkusom z neziskovej organizácie Život bez závislosti.

K tejto činnosti ho priviedla práca s mládežou, problémy vo vlastnej rodine, ale aj aktívna práca so závislými a ľuďmi žijúcimi v závislom prostredí. Dnes sa usiluje prerušiť cyklus závislosti v rodinách a venuje sa prevencii a akreditovanému vzdelávaniu.

 

Máme ako Slováci problém s alkoholom?

Alkoholizmus je v našich dejinách známym škodlivým fenoménom. Potvrdzuje to aj úsilie riešiť ho prostredníctvom spolkov miernosti (striezlivosti) od polovice 19. storočia. Jeho prítomnosť však stále pretrváva a je výzvou pre každú novú generáciu.

Podľa Ľubomíra Okruhlicu z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave v súčasnosti v prepočte na počet obyvateľov každý Slovák nad pätnásť rokov vypije za rok viac ako trinásť litrov čistého alkoholu. Slovensko je podľa štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie v rámci spotreby alkoholu na dospelého človeka na devätnástom mieste v celosvetovom rebríčku.

 

Východniari sú vraj na Slovensku nepísanou jednotkou v pití alkoholu. Je to naozaj tak? Dá sa pitie alkoholu nejako definovať regionálne?
// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00