Žime veľkonočné sviatky tam, kde sme

Žime veľkonočné sviatky tam, kde sme

Sú pred nami. Veľkonočné sviatky. Každý rok sa opakujú a každý rok nás „nájdu“ v inom úseku života. A ja posledné dni premýšľam nad tým, že je v poriadku žiť Veľkú noc tam, kde sa nachádzame, v tých okamihoch života, ktoré prežívame. Nemusíme nasilu predbiehať dej a „vnucovať“ sa do iných postáv. Veľká noc má ožiť v našich konkrétnych dňoch.

Možno si práve pri bránach Jeruzalema. S jasajúcim davom kričíš s ostatnými na slávu Ježišovi, v našom jazyku: „máš s ním dobrý čas“, ľudia ho vítajú a vyskakujú od radosti. Načerpaj pri Pánovi v dobrých chvíľach, aby si pri ňom vládal zotrvať aj vtedy, keď prídu tie náročnejšie okamihy.

Možno si práve v Getsemanskej záhrade. Prežívaš strach, bojíš sa, máš úzkosti. Bojíš sa, čo bude, nevidíš dopredu. Ježiš tam je s tebou, pozná tie pocity a drží ťa za ruku.

Možno si tieto dni na nádvorí u Piláta. A spolu s týmto panovníkom riešiš v živote dôležitú otázku a musíš sa rozhodnúť. A následne zvážiť, či dať na hlas svojho vnútra alebo na ľudí okolo seba – a ich reči, názory a predsudky. Či vykročiť v slobode, aj keď môžeš prísť o svoje „teplé miesto“, rešpekt či moc.

Možno si práve s Petrom, ktorý sa má priznať k svojmu Pánovi. Možno tí druhí ešte na tvoju odpoveď čakajú a stále sa môžeš vyjadriť, komu patríš. A možno si už zaprel, viackrát, a topíš sa v ľútosti. Boh ťa čaká, vykroč mu oproti, ešte ti môže zveriť veľké veci.

Možno si práve v pozícii, že je pred tebou úloha niekomu pomôcť. Napríklad „utrieť špinavú tvár“ alebo „pomôcť odniesť bremeno“. Aj napriek dobrému úmyslu sa bojíš, že za to schytáš „kopance, pohŕdania a výsmech“, a či ti to za to stojí.

Možno je tvoje miesto v tieto dni na Golgote. A v smútku, bolesti a utrpení sa lúčiš s človekom, ktorý zomiera a opúšťa tento svet. A všetko je tmavé, bezútešné a bez nádeje. A aj keď vieš, že smrťou to nekončí, bolí to. Veľmi to bolí.

A možno práve stretávaš svojho Pána v záhrade. Hrob je prázdny, to všetko bolestivé, tmavé a zraňujúce máš za sebou a on prináša do tvojho života nádej. Smrť už nemá žiadnu moc.

Veľká noc má byť živá v našich dňoch, vzťahoch a životoch. Každý sme súčasťou príbehu – každý tam, kde je –, ktorý končí víťazstvom, nádejou a radostným „Aleluja!“ K nemu smerujeme a tam je náš cieľ.

 

Inšpirujúce knihy pre lepší vzťah s Bohom nájdete tu: https://www.nakupujemplus.sk/pre-lepsi-vztah-s-bohom/

 

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00