Živá Cirkev: Dominik Gabriel

Živá Cirkev: Dominik Gabriel
Dominik Gabriel (24) je poslancom mesta Trenčín, ale tiež pracovníkom s mládežou a členom spoločenstva Južania. No rovnako je novým hudobným objavom na gospelovej scéne, a čo je ešte dôležitejšie, vášnivým nasledovníkom Ježiša Krista.

Dominik bol vychovávaný vo viere a svojim rodičom je vďačný za veľa. „Neviem, či niekedy budem schopný dostatočne im to vyjadriť,“ hovorí. Spolu so sestrou dostali dobrú výchovu, zdravé rodinné zázemie, vzor dobrého manželstva a vieru v Boha, ktorú od detstva praktizujú podľa katolíckej vierouky.

Sám hovorí, že keby sa ho ako pätnásťročného niekto opýtal, či verí, že Boh je dobrý, tak by ako prvý odpovedal: „Jasné, verím, že Boh je dobrý.“ Prešiel si totiž tradičnou vierou – odmalička chodil do kostola, od ôsmich rokov miništroval, chodil na farské tábory a neskôr aj začal hrávať na gitare v mládežníckom zbore. Možno povedať, že celý život vyrastal v takomto veriacom prostredí a naspamäť vedel poučku: „Boh je dobrý, miluje ma a zomrel za mňa.“

Priznáva však, že to bola len informácia v jeho hlave a v skutočnosti nevedel, čo to znamená – že Boh je dobrý, že ho miluje. Neprežíval to, necítil a nevedel, čo znamená, že je Boh blízko neho, že sa na neho môže spoľahnúť a dôverovať mu. Onedlho však prišiel zlom

.

PANE, PRÍĎ DO MÔJHO ŽIVOTA

Keď sa pripravoval na birmovku vo svojej farnosti, stretol mladých ľudí, ktorí začali o Bohu rozprávať inak, ako dovtedy počúval. Hovorili o ňom tak, akoby ho poznali osobne, rozprávali sa s ním, ako keby bol blízko nich a bol ich priateľom.

Dominik počas jedného evanjelizačného víkendu, ktorý pripravili pre birmovancov mladí animátori, v telocvični, na starej žinenke, Bohu povedal: „Pane, príď do môjho života.“ A Boh na seba nenechal čakať a prišiel.

Zrazu sa to, že „viem, že ma Boh miluje“ stalo preňho nielen informáciou, ale už to vedel vo svojom srdci, prežíval to, cítil jeho prítomnosť, vedel, že sa na neho môže spoľahnúť, dôverovať mu a že sa oňho postará.

Dominik hovorí, že od tej chvíle sa toho navonok príliš veľa nezmenilo – stále chodil do kostola, stále bol ten istý obyčajný chalan. Ale zmenilo sa niečo v jeho vnútri: „V srdci som mal Krista a môj život mi zrazu začal chutiť – začal som ho žiť rád.“

 

Živá Cirkev: Dominik Gabriel
GITAROU CHVÁLIŤ BOHA

Dôležitú časť jeho života tvorí aj hudba a umenie. Po ôsmich rokoch v základnej umeleckej škole však zanechal šancu stať sa fenomenálnym hudobníkom a gitaristom, akým sa jeho spolužiaci neskôr po rokoch skutočne stali. V tom období čoraz väčšmi poznával Boha a jeho túžba po ňom ho viedla k rozhodnutiu, že chce svojou hrou na gitaru chváliť Boha. „A nielen tou, no celým svojím životom,“ vraví.

Svoje miesto našiel v spoločenstve mladých kresťanov vo svojej farnosti a zistil, že hudbou môže viesť ľudí k Bohu, v modlitbe. Po rokoch mu Boh otváral mnohé dvere a prichádzali príležitosti, vďaka ktorým mohol rásť, učiť sa a napokon aj tvoriť. Na konci minulého roka sa rozhodol, ako sám hovorí, vykročiť z pohodlia a odvážne vstúpiť do nových vecí. Začal tvoriť a pripravovať svoje vlastné piesne a pred niekoľkými mesiacmi vydal svoj debutový album s názvom Solo acoustic. Ten bolo možné po prvýkrát kúpiť na tohtoročnom Godzone tour – Dominik bol členom jeho tímu.

Piesne, ktoré píše, sú jeho modlitbami. „Každá z nich nesie veľkú hĺbku a v každej z nich odkrývam chvíle, ktoré trávim v komôrke so svojím Bohom. Vždy, keď počúvam tieto piesne, vrátim sa na tie miesta, kde som sa s ním stretol, kde som ho počul,“ hovorí hudobník.

Jeho „srdcovka“ spomedzi piesní, ktoré napísal, je „Dovoľ mi dotknúť sa“. Priznáva, že práve v tomto čase je pre neho veľmi silná: „V mojom hľadaní, Ty si našiel mňa…“

 

Živá Cirkev: Dominik Gabriel

DOVOĽ MI DOTKNÚŤ SA
 1. Viem, že sám nič nezmôžem unavený,
  nevládzem, neviem už kam ísť, no jedno viem,
  že ak neprídeš Ty, zomriem.
  Možno jediný dotyk, jediné slovo, jediný pohľad na Teba.
  Jediný dotyk, jediné slovo, jediný pohľad na Teba.
 2. Ako predtým nič už nebude,
  keď sa presvedčím o tom, čo počúvam o Tebe.
  Ak je to pravda a zhliadol by si na mňa.

Ref.: Dovoľ mi dotknúť sa, dovoľ mi bližšie prísť,
dovoľ mi uzrieť Tvoju tvár.
V mojom hľadaní Ty si našiel mňa,
v mojom trápení, potešil si ma z mojej choroby,
uzdravil si ma v mojej bolesti a smútku. Dovoľ mi dotknúť sa, dovoľ mi bližšie prísť,
dovoľ mi uzrieť Tvoju tvár.
Ježiš, nádherný si a Tvoja sláva krásna je.

 

Živá Cirkev: Dominik Gabriel

 

INŠPIROVANÝ A INŠPIRUJÚCI

Vo svojom živote sa veľmi rád necháva inšpirovať a často vyhľadáva ľudí, osobnosti či svätcov, ktorí ho niečím zaujali. Osobitnou inšpiráciou pre jeho vzťah s Bohom bol vždy starozákonný prorok Henoch, v ohlasovaní evanjelia apoštol Pavol, ktorého listy si opakovane číta, v umeleckej tvorbe a písaní textov piesní napríklad Martin Smith. „Ale do veľkej miery sú pre mňa inšpiráciou bežné a zároveň neobyčajné životy mojich priateľov a ľudí z môjho okolia. V tom, ako Boha počujú, ako ho hľadajú, ako sa modlia, ako s odvahou a vierou prechádzajú rôznymi životnými okolnosťami, ako milujú, ako slúžia,“ vymenúva.

Rád číta Bibliu, no na svojej poličke má kôpku kníh, ktoré má rozčítané alebo na ktoré sa chystá: apoštolská exhortácia pápeža Františka – O povolaní k svätosti v súčasnom svete; Ulf Ekman – Vezmite a jedzte, John a Sam Eldredge – Zabíjanie levov; Pete Greig – Zašpinená sláva. Nie je vášnivý čitateľ, no priznáva, že by ním rád bol. „Prial by som si, aby som čítal aspoň tak rýchlo, ako rýchlo sa na mojej poličke objavujú stále ďalšie knihy,“ vraví.

 

Živá Cirkev: Dominik Gabriel

 

 

EVANJELIZÁCIA AKO POSLANIE

Mladému hudobníkovi nie je cudzia evanjelizácia. Vníma ju ako nevyhnutnú súčasť svojho kresťanského života. Môžeme sa pýtať, prečo si to zobral za svoje už v takom mladom veku. Nechajme hovoriť jeho: „Ako mladý človek, ktorému horí srdce za generáciu mladých ľudí, ľudí, ktorí Boha nepoznajú, ľudí, ktorí nikdy nezakúsili túto Lásku, som prijal evanjelizáciu za svoje poslanie. Chcem ohlasovať Krista slovami, skutkami a najmä svojím životom.“ Spomína známe slová svätého apoštola Pavla: „Nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20) i výzvu svätého Jána Pavla II.: „Nie je čas hanbiť sa za evanjelium, je čas ohlasovať zo striech.“ A taktiež sú mu blízke slová pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku: „Sme hlboko presvedčení, že cesta duchovnej obnovy pre Katolícku cirkev na Slovensku vedie cestou novej evanjelizácie.“ (PP bod 3). Tieto tri citáty sú pre neho potvrdením jeho túžby a zároveň vyslaním niesť a prinášať Krista ľuďom navôkol.

Zaujímalo nás, čo je podľa neho dôležité pre to, aby človek vzrastal vo viere. Jeho návod znie: modlitba, môj osobný vzťah s Bohom a čítanie Božieho slova, ale tiež spoločenstvo, formácia a štúdium. „Ak si nedoprajem takýto luxus modlitby, v ktorej by som nepočul, čo On hovorí, nevedel, čo si On myslí, kam ma On volá – vtedy cítim a viem, že nerastiem.“

 

Živá Cirkev: Dominik Gabriel
JEŽIŠ ŤA MILUJE!

Dnes sa neraz stretávame s tým, že ľudia nezakúsili a nezakúšajú, že ich Boh má rád a že oni môžu mať radi jeho. Dominik spomína Žalm 34, verš 9, ktorý hovorí: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.“ Podľa neho môžeme lásku a dobrotu Boha nielen poznať, ale aj prežívať. Aj Božie slovo nás vyzýva, aby sme sa o nej presvedčili a zakúsili ju. Lásku nebeského Otca voči mne, to, že Boh ma má rád, nie je ťažké uvidieť. Stačí sa pozrieť na Kristov kríž, ktorý zjavuje Božie srdce úplne. Je to láska, ktorá miluje bezvýhradne, nekladie si podmienky, neodsudzuje a nikdy to s nami nevzdá. Láska, ktorá nás vedie k pokániu a uvedomeniu, že si ju sami nezaslúžime a aj napriek tomu sa nám dáva. Láska, ktorá nás mení, láska, ktorá sa stala osobnou v Ježišovi Kristovi,“ hovorí a dodáva, že ak takúto bezpodmienečnú lásku v živote spoznám a zakúsim, potom už pre nás nie je ťažké milovať Boha, lebo „my milujeme, pretože on prvý miloval nás“ (1 Jn 4, 19). Následne už naše prežívanie viery, úprimné hľadanie Boha a snaha páčiť sa mu pre nás prestane byť bremenom a povinnosťou, ale odpoveďou na lásku, ktorú sme už zakúsili.

Zdôrazňuje však, že toto poznanie a skúsenosť bezpodmienečnej lásky nás nemá viesť do uspokojenia sa, uzatvorenia sa ani do spohodlnenia. Pretože „to, že som milovaný sa vždy prejaví v tom, že milujem. To, že Boh ma má rád sa vždy prejaví v službe druhým ľuďom,“ hovorí.

Napokon, keby mal Dominik niekomu jednou vetou povedať o Ježišovi, rozhodne by od neho zaznelo: „Ježiš ťa miluje!“

Viera+

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Aktuálne tlačové vydanie

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Číslo 7, 1. júla 2022

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+