TOP

#ziveslovo 17.7.2021

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť.

Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas.

Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.“

Mt 12, 14-21

redaktorka Zuzana Verešová

„Aká moc je v tomto mene Ježiš…“, spieva sa v jednej piesni. V evanjeliu dnes čítame, že mnohí prichádzali k nemu a on ich všetkých uzdravil. Nie iba niektorých. Uzdravil všetkých, ktorí k nemu prišli. Nie tých, ktorí ostali doma, ktorí sa z diaľky prizerali… ale všetkých, ktorí prišli. Takú má moc. Moc lásky, ktorá nepozná nijaké hranice, žiadne obmedzenia… Táto moc je tu pre nás všetkých. No má jedinú podmienku – vykročiť. Pristúpme k nemu a on nás uzdraví.

TIP NA DNES:

Nebudem čakať, kedy Boh vstúpi do mojej ťažkej situácie či choroby… Dnes mu vyjdem v ústrety. Vykročím za ním, na stretnutie s ním, aby ma mohol uzdraviť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2017

Vyštudovala sociálnu prácu a katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Obľubu v písaní našla cez denníčky, slohové práce a dlhoročné prispievanie do farského časopisu ŽiTo. Každú svoju doterajšiu prácu považuje za veľké požehnanie, či už to bola osobná asistencia chlapcovi pripútanému na vozík počas vysokej školy, práca lektorky v galérii a neskôr redaktorky Slovo+.

Jej srdce ožíva pri obdivovaní krásy, ktorú okrem umenia nachádza aj v nenápadných a všedných veciach či okolnostiach. Je manželkou a mamou troch dcér. Má rada mesto, v ktorom žije, bosé nohy a rozprávanie cez oči.