TOP

#ziveslovo 4.2.2021

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

Mk 6, 7-13

P. Michal Zamkovský, CSsR, misionár milosrdenstva

Ježiš zavolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Neskôr Ježiš ustanovil iných sedemdesiatich dvoch učeníkov a poslal ich po dvoch… a neskôr povolal aj nás a posiela nás po dvoch. Takto Ježišova misia záchrany sveta pokračuje. A ja som šťastný, že som súčasťou tohto Božieho príbehu, ktorý presahuje môj život a vôbec všetko.

S vďačnosťou spomínam, koľko bolo tých misijných výjazdov po Slovensku a po svete, a koľko opravdivej radosti spôsobilo to, že to funguje, lebo sme videli, ako boli premenení ľudia, videli sme ich premenené tváre. Aj my sme chceli radostne zvolať: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú!“

Aj dnes po vypočutí evanjelia si však potrebujem uvedomiť: misia je poslanie. Misia, to nie je náš výmysel a náš privátny projekt. Misia patrí Ježišovi a my ideme, lebo on nás posiela. To Ježiš aj cez nás ohlasuje, to Ježiš uzdravuje, to Ježiš odpúšťa hriechy a prináša pokoj. Potrebujem tomu znova uveriť a ísť tak, ako to on chce; v jednoduchosti a dôvere, že všetko je v jeho rukách.

 

TIP NA DNES:

Pomodlím sa a skúsim dnešný deň prežiť ako poslanie, hoci aj vo vlastnom dome.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.