Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“
Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“
Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘?
Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“
A on vstal a odišiel domov.
Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Mt 9, 1 – 8

Pane, dnes nám hovoríš, že zdravie duše je prednejšie ako telesné zdravie. Pomôž nám uvedomiť si, že aj keď naše telo trpí chorobami, nepohodlím, hladom, bolesťou či únavou, najprv potrebuje uzdravenie naša duša, až potom telo. Chceme dnes zo srdca ľutovať svoje hriechy; prosíme, prijmi nás a uzdrav, aby sme aj my mohli raz prísť Domov. Daruj nám radosť, ktorá pramení z čistoty duše a je nad naše telesné pohodlie. Pomôž nám nezanedbávať starostlivosť o dušu ani vo chvíľach, keď sa máme telesne dobre. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí nás v modlitbách prinášajú k tebe, keď sme duchovne ochrnutí.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa ruženec za niekoho, kto veľmi potrebuje modlitbu – či už kvôli chorobe, strate viery, ťažkej životnej situácii alebo zlým vzťahom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00