Aj mňa Pán volá, aby som mu bol blízko

Aj mňa Pán volá, aby som mu bol blízko

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

Mt 4, 18-22

Január. Február. Marec. Apríl. Máj. Jún. Júl. August. September. Október. November. December. Dvanásť mesiacov, ktoré tvoria jeden rok. Poznáme ich všetky, však? Šimon, zvaný Peter. Ondrej. Jakub Zebedejov. Ján Zebedejov. Filip. Bartolomej. Tomáš. Matúš. Jakub Alfejov. Tadeáš. Šimon Kananejský. Judáš. Dvanásť apoštolov. Tí, ktorých si Pán Ježiš vyvolil za svojich spoločníkov a nasledovníkov. Mesiace poznáme – tvoria rok. I apoštolov poznáme – boli blízko Ježišovi. A tak ako si Majster povolal ich, volá aj nás, aby sme boli jeho spolupracovníkmi.

TIP NA DNES:

Dnes sa naučím mená všetkých dvanástich apoštolov. Budem premýšľať nad tým, ako byť dobrým apoštolom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00