Aj my sme povolaní svojím životom radostne svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi

Aj my sme povolaní svojím životom radostne svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.
Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.
Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Mk 16, 9-15

Pán Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní postupne zjavuje očitým svedkom, ženám i učeníkom. Daruje im svoj pokoj a milosrdenstvo. Nakoniec, skôr ako odíde do neba, im zanecháva misijný príkaz o ohlasovaní evanjelia celému svetu i stvoreniu. Tento príkaz adresuje Pán Ježiš aj nám. Aj my sme povolaní svojím životom, slovami i skutkami, radostne svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi. Nezabudnime, že ako povedal sv. pápež Pavol VI.: „Dnešný svet nepotrebuje len kresťanov teológov či teoretikov, oveľa viac potrebuje kresťanov praktikov či svedkov živej viery o ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Pánovi Ježišovi Kristovi.“  

TIP NA DNES:

Dnes sa budem snažiť radostne svedčiť o zmŕtvychvstalom Pánovi Ježišovi tým, že sa s niekým podelím o svoje svedectvo viery. Môže to byť člen rodiny, priateľ či úplne neznámy človek, ktorému poviem, čo pre mňa znamená viera v Boha.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00