Aká večnosť na mňa čaká?

Aká večnosť na mňa čaká?

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“
Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘
Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Mt 11, 2-11

Ján bol najväčší, kto sa narodil zo ženy na tento svet. A aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. To je také nádherné vyznamenanie a také nádherné prisľúbenie, ktoré dostal každý jeden z nás. Ale ako o toto prisľúbenie stojíme? Ako sa oň zaujímame? Až príliš sme zaneprázdnení týmto svetom a povinnosťami, sme veľmi zrastení so zemou, po ktorej kráčame. Zabúdame na prisľúbenie, ktoré nám Pán dal, a tvárime sa, ako keby sme tu mali byť navždy. Opak je pravdou, čaká nás večnosť, ktorá bude trvať navždy. Ale večnosť bude taká, aký je náš život. Nezabúdajme na to a snažme sa o nebo.

TIP NA DNES:

Budem sa snažiť prežiť dnešný deň tak, ako keby mal byť môj posledný na tejto zemi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00