Ako by ma menilo chodenie v Ježišovom zástupe?

Ako by ma menilo chodenie v Ježišovom zástupe?

Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1 – 3

Dnešné evanjelium je krátke, ale spomína mená, ktoré sú mi blízke. Zuzana ani Jana sa v Biblii často nevyskytujú a tu sú prítomné obe! Fíha, s Ježišom chodila moja menovkyňa! Aké by to bolo, keby som s ním chodila v jeho sprievode aj ja? Ako by ma táto skúsenosť premieňala? A s Ježišom dokonca chodila i menovkyňa mojej mamy. Aké by to bolo, keby s ním chodila v jeho sprievode aj ona? Aký by bol náš vzťah? Čo by nám Ježiš povedal? Ako by nás usmernil? Aký pohľad by nám venoval? Čo by nám povedal či spravil, aby bol náš vzťah ešte viac naplnený vzájomnou láskou?

TIP NA DNES:

Zavolám svojej mame a poviem jej niečo pekné, čo ju poteší. Môžem sa ozvať aj otcovi, babke, dedkovi alebo deťom, či inému blízkemu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00