Ako v nás žije Božie slovo a akú úrodu prináša?

Ako v nás žije Božie slovo a akú úrodu prináša?

Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.
Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo.
Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu.
Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“
A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“
Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“
Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá?
Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich.
Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú.
A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku.
A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

Mk 4, 1-20

Centrom dnešného úryvku je semeno, ktoré predstavuje Božie slovo. To Slovo, ktoré je živé a účinné, ostrejšie ako každý dvojsečný meč; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Toto Slovo sa seje do rôznych sŕdc, do rôznych „pôd“. Akou pôdou sme my? Ako v nás žije Božie slovo? A akú úrodu skrze nás prináša? Počúvajme slovo, prijímajme ho, snažme sa mu porozumieť a aplikovať do nášho života. Vyvýšme Slovo nad svetské starosti, nad bohatstvo a všetko, čo nám zatieňuje žiť toto Slovo. Staňme sa nositeľmi Božieho slova a prinášajme ho cez skutky do sveta. Rozsievač rozsieva aj dnes.

TIP NA DNES:

Urobím si reflexiu nad mojím aktuálnym prežívaním viery a aplikovaním Božieho slova do svojho života.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00