Bdieť znamená zamerať svoju lásku na Ježiša

Bdieť znamená zamerať svoju lásku na Ježiša

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!" Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú." Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!" No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!" Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás." Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

Mt 25, 1 – 13

Svätý Augustín v komentári k tomuto evanjeliu píše, že panna je duša, ktorá sa zdržiava nedovolených hnutí zmyslov a lampou sú jej dobré skutky – podľa Ježišových slov: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Olej symbolizuje lásku. Duša, ktorá nerobí dobré skutky z lásky, ale len preto, aby ju druhí chválili, svieti iba dovtedy, dokiaľ trvajú ľudské chvály. Ale keď „zaspí“, teda po smrti, už viac nežiari, lebo ju nemá kto chváliť a nemá v sebe olej: pokojné svedomie, ktorého chvála je vnútorná a pramení z čistej lásky.

TIP NA DNES:

Bdieť znamená zamerať svoju lásku na Ježiša, jediného ženícha mojej duše, ktorý vidí aj v skrytosti, a ostatných ľudí milovať s ním a kvôli nemu. Pokúsim sa chvíľu bdieť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00