Bez odpustenia nemožno budovať vzťahy

Bez odpustenia nemožno budovať vzťahy

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

Mt 6, 7 – 15

Odpustiť neznamená, že by sme mali zabudnúť na to, že nám druhý ublížil, alebo že by sme sa mali tváriť, že nás to už nebolí. Odpustiť znamená, že si pamätáme zranenie, ktoré nám druhý spôsobil, ale v budúcnosti to nepoužijeme proti nemu. Vždy, keď budujeme vzťahy, otvárame sa možnosti, že nám niekto ublíži. Bez toho to nejde. Dôležité je však pamätať tiež na to, že nielen druhí ubližujú nám, ale aj my ubližujeme im. Bez vzájomného odpustenia nemožno budovať vzťahy. Ak totiž zabudneme odpúšťať a naše srdce sa bude zatvrdzovať, vystaviame si okolo seba múr, do ktorého nevpustíme nikoho, ani Boha.

TIP NA DNES:

Dnes sa ospravedlním tým, ktorých som svojím konaním (hoci i neúmyselne) zranil.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00