Boh dáva štedro svoje dary, ale vždy rešpektuje našu slobodu

Boh dáva štedro svoje dary, ale vždy rešpektuje našu slobodu

Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Mk 3, 13-19

Zvláštne. Ježiš si vybral tých, ktorých sám chcel – a jeden z nich bol Judáš. Nevedel vtedy ešte, že Judáš ho zradí? Alebo to vedel a vybral si ho napriek tomu? Nevieme. Nebudeme o tom špekulovať. Čo vieme určite je to, že Judáš strávil tri roky s Ježišom, bol jeden z jeho najbližších, zakúšal jeho lásku, učil sa od neho, bol účastný znamení a zázrakov, a predsa sa nakoniec odvrátil od Ježiša. Po tom všetkom, čo dostal, skončil veľmi zle. Aj pre neho tu bolo Božie milosrdenstvo, tak ako pre Petra, ktorý zaprel, no Judáš to neprijal. Dotýkame sa tu tajomstva, že Boh dáva štedro svoje dary, ale vždy rešpektuje našu slobodu.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes za seba, aby som zostal verný až do konca. Aby som po akomkoľvek páde alebo zrade Ježiša neupadol do zúfalstva, ale vrátil sa vždy do jeho náruče.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00