Boh je geniálny umelec

Boh je geniálny umelec

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!
Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“
Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“
Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“

Lk 17, 1 – 6

Keď počúvame, ako Boh dokáže vyťažiť dobro aj zo zlých situácií, možno aj my máme pokušenie myslieť si s prvými kresťanmi, ktorým píše Pavol: „Budeme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť?“ (Rim 6, 1). Avšak nielen Pavol, ale sám Ježiš varuje pred takýmto zmýšľaním. Boh je geniálny umelec, ktorý aj z nepodarkov vie vytvoriť umelecké dielo. No ak zlo robím, ba dokonca úmyselne, strácam Božie zmýšľanie a vzďaľujem sa od neho. Boh to dokáže obrátiť na dobré, ale ja tým sám seba posúvam k záhube. Nech Boh dá teda radšej cez nás vyniknúť dobru, ako by mal pretvárať zlo.

TIP NA DNES:

Dám si dnes pozor na možné pohoršenia a neurobím nejakú vec (napríklad nepoviem vtip na hrane slušnosti), ktorú by môj blížny mohol zle pochopiť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00