Boh má srdce milujúceho Otca

Boh má srdce milujúceho Otca

Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.
Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“

Jn 5, 33 – 36

„Skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“ Čo myslíte, o ktorých skutkoch tu Ježiš hovorí? O premenení vody na víno? O uzdravovaní chorých? O vyháňaní démonov? Ježiš toho stihol veľa. Určite všetky spomenuté skutky ukazovali na to, že je sľúbený Mesiáš. Všimli ste si, že Ježiš nepoužil slovo „Boh“? Ani „Pán“, ani „Hospodin“, ale „Otec“. Čo ak sa máme sústrediť práve na to, aké slovo použil? Ježišove skutky svedčia o tom, že ho poslal Otec, ktorý miluje, odpúšťa, ujíma sa slabých, dotýka sa biednych. Ježišove skutky hovoria o tom, že Božie srdce je srdce milujúceho Otca.

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, v ktorých situáciách Ježišove skutky ukazovali na milujúceho Otca. Zapíšem si aspoň tri a k tomu si napíšem: Toto je aj môj Otec.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00