Boh mi chce dávať dobré veci, lebo ma miluje

Boh mi chce dávať dobré veci, lebo ma miluje

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Mt 7, 7 – 12

Keď som sa modlila s touto časťou evanjelia, premietli sa mi posledné dva roky môjho života. Uvedomila som si, ako ľahko sa mi žije a verím jej, keď sa mám dobre. No keď príde čas súženia a dlhšie sa modlím za okolnosti, ktoré sa nemenia viac ako rok, je mi ťažko. A úprimne, prišla som za Bohom po roku a pol, keď sa môj život otriasal v základoch, a so všetkou vážnosťou som mu povedala, že toto už nie je fér. Že tomu celému nerozumiem. Prečo sa to všetko deje? Stále mnohým veciam nerozumiem. Často bojujem s bolesťou, smútkom či hnevom. No stále viem – a to je moja istota –, že Boh mi chce dať dobré veci, lebo ma miluje.

TIP NA DNES:

Ak je niečo, v čom dlho prežívam bolesť či pocit, že Ježiš na mňa zabudol, skúsim si dnes nájsť chvíľu čas, prídem za Ježišom a poviem mu o tom. Vyznám tiež, že mu verím a dôverujem… že odpovie v pravý čas.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00