Boh nás povzbudzuje k vytrvalosti

Boh nás povzbudzuje k vytrvalosti

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel.
No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“
A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?
Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

Lk 18, 1 – 8

V duchovnom živote chceme vidieť výsledky hneď alebo (aspoň) do pár dní. Máme svoje predstavy, ako sa má náš život vyvíjať, čo je pre nás najlepšie… Vieme, kedy a v akých termínoch, akými spôsobmi budeme zaručene šťastní. A ak sa náš život rýchlo nezmení, ak nebudú naše modlitby rýchlo vypočuté, považujeme to za neúspech. S údivom pozerám na príbehy ľudí, ktorí sa modlili desaťročia za nejaký úmysel, nevzdávali to a nakoniec – po skutočne dlhých rokoch – prišlo víťazstvo. Boh nás dnes povzbudzuje k vytrvalosti. Lebo dlhý čas modlitby môže zmeniť našu situáciu, ale aj naše srdce.

TIP NA DNES:

Je v mojom živote niečo, za čo sa modlím a už to chcem vzdať? Dnešný text nás povzbudzuje, že je dobré vytrvať...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00