Boh nás sprevádza dennými zázrakmi

Boh nás sprevádza dennými zázrakmi

Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.“

Mt 11, 20-24

Šéfredaktor Martin Ližičiar

Beda! Beda! Beda! Ježiš používa „výstražný“ jazyk. Napomína mestá, ktoré obdaril zázrakmi, no ony ich nezbadali. A ja tieto jeho slová počujem aj vo svojom živote. Ako často prosím o zázraky, o znamenia, o signály… a ako často ich potom aj prehliadam. Božie stopy v našich životoch môžeme nájsť denne a môžeme ich aj denne nezazrieť. Boh k nám hovorí cez druhých ľudí, prírodu, Bibliu či cez svedomie v našom vlastnom vnútri a my dovolíme, aby sme tieto „hlasy“ prehlušili. Boh nás sprevádza dennými zázrakmi. Skúsme ich hľadať skôr, ako príde „beda“!


TIP NA DNES:

Aký je môj dnešný zázrak?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00