Boh nás vie cez všetko preniesť

Boh nás vie cez všetko preniesť

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána - aj oni boli na lodi a opravovali siete - a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14 – 20

Pokánie a viera v evanjelium sú ako dve ruky, ktoré potrebujeme, aby sme prijali Božie kráľovstvo. Výzva na pokánie sa prejavuje ako pozvanie niečo zanechať – napríklad predstavu o tom, čo a kedy budem robiť – a otvoriť sa tomu, čo mi ponúka Boh. Veriť evanjeliu zasa znamená prijať radostnú zvesť, že Boh nás má rád a chce nám dobre. Môže sa zdať, že životné okolnosti alebo naše pocity hovoria presný opak: tvoja námaha je zbytočná, svet je zlý, nič sa ti nepodarí, nikto ti nepomôže… Práve vtedy sa môžeme cez úkon viery odovzdať Bohu a presvedčiť sa, že on nás vie cez to všetko preniesť.

TIP NA DNES:

Otvorím sa dnes neplánovaným situáciám a stretnutiu s ľuďmi, ktorých mi Boh pošle do cesty.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00