Boh s nami počíta

Boh s nami počíta

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“
Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.
A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.
Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Lk 2, 22-40

Neviem ako vy, ale vždy ma rozhodí, keď si vypočujem nejakú nepríjemnú správu. Často prežívame neúmerné stresy, dopredu sa zožierame čiernymi scenármi. A potom – v kontraste s nami –je tu Panna Mária. Vypočuje si proroctvo, z ktorého by sme mnohí ani nezaspali, a čuduj sa svete, nepanikári. Prijíma ho ochotne, odovzdane, bez frflania. Čím to je? Isto je za tým jej dokonála láska k Bohu. Pánovi neodoprie nič, ani svoje utrpenie, a zakaždým ho poteší dôverou. Zastavme sa dnes pri našich reakciách na nepríjemné správy. Buďme aspoň trošku ako Mária, skúsme ich prijať pokojne, dôstojne, sväto. Boh s nami počíta.

TIP NA DNES:

Skúsim sa aspoň dnes nesťažovať na svoje problémy. V tichu modlitby poprosím Boha o múdrosť kríža. Čomu ma moja bolestná skúška učí? Vymenujem aspoň tri zistenia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00