Boh vernosťou priväzuje srdcia manželov k sebe, aby tak boli dvaja v jednom tele

Boh vernosťou priväzuje srdcia manželov k sebe, aby tak boli dvaja v jednom tele

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.
I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.
On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“
Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“
Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Mk 10, 1-12

Vernosť. V krátkom slovníku slovenského jazyka sa o vernosti píše takto: vernosť je presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov, je to oddanosť. Ježiš nás dnes pozýva byť verní v našich manželstvách. On túži, aby sme si boli vzájomne citovo úprimne oddaní, a teda jeden druhému verní. Boh to tak chcel už od počiatku. Videl, že je to dobré. Vernosť môže byť aj krehká, ale plynie z nášho pevného rozhodnutia. Ak sme otvorení Božiemu Duchu, vernosť v našich manželstvách sa stáva stálou, pevnou, vytrvalou. Boh vernosťou priväzuje srdcia manželov k sebe, aby tak boli dvaja v jednom tele.

TIP NA DNES:

Vyjadrím dnes konkrétne svojej „polovičke“, že jej chcem byť verný, že ju ľúbim a že si ju vážim. Ak som ešte v očakávaní svojho životného partnera, poviem o tom a o svojej túžbe Otcovi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00