Boh vidí oveľa ďalej ako my

Boh vidí oveľa ďalej ako my

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov.
Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“
Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič.
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“
Odpovedali mu: „Nemáme.“
On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.
Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou.
Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.
Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.
To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Jn 21, 1-14

Niekedy sa nám v živote takmer nič nedarí a my nevieme prečo. Odpoveď často príde vtedy, keď to nečakáme a v takej podobe, akú by sme si ani nevysnívali. Niečo podobné zažili aj učeníci. Ježiš ich nechal celú noc napospas neúspechu a až potom ponúkol riešenie. Skrátka, museli si počkať na ten správny čas, aby si z celej situácie odniesli presne to, čo potrebovali. To je dôkaz, aká „vymakaná“ je starostlivosť Boha o nás. Vidí oveľa ďalej ako my a v takých súvislostiach, ktoré nie je schopný pospájať ani najväčší intelektuál planéty. Myslím si, že práve pre toto si my ľudia na tomto svete nevystačíme iba sami so sebou.

TIP NA DNES:

Skúsim pozvať na obed alebo večeru niekoho z mojich priateľov, ktorý má nejaké nezodpovedané otázky. Možno ich po našom rozhovore už mať nebude...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00