Bolesť tohto života zmizne a naplní nás len čistá, nekonečná láska

Bolesť tohto života zmizne a naplní nás len čistá, nekonečná láska

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.
Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.
Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.“

Jn 16, 20-23a

Čo viac ešte potrebujeme počuť? Sám Ježiš to povedal učeníkom a dnes aj nám. Budeme smutní, patrí to k životu veriaceho človeka. Sme zranení, keď sa nám ľudia posmievajú za našu vieru. Sme skľúčení, keď naši blížni žijú v ťažkých hriechoch a nehľadajú odpustenie. Svet nás činí smutnými, pretože hoci sme ľudia stvorení pre život na tejto Zemi, vieme, že je niečo viac; niekto, kto nás tak veľmi miluje a stará sa o nás. Nech je Ježiš našou radosťou. A keď prežívame hocijakú bolesť v srdci či na tele, vedzme, že on je s nami a na konci to skutočne uvidíme. Bolesť tohto života zmizne a naplní nás len čistá, nekonečná láska.  

TIP NA DNES:

Dnes sa s horlivou láskou k mojim najbližším budem za nich modliť. Budem im vyprosovať, aby pocítili nekonečnú Božiu lásku.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00