Božie kráľovstvo rastie v srdci človeka

Božie kráľovstvo rastie v srdci človeka

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“
A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.
Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

Lk 17, 20 – 25

Božie kráľovstvo nie je divadlom, neobľubuje reklamu. Ten, kto mu dáva rásť, je Pán, a nie pastoračné plány, hovorí pápež František. Božie kráľovstvo je medzi nami, v skrytosti, v pokore, v tichosti mu Duch Svätý dáva rásť v srdci človeka. Kto to bol, čo zasadil semienko Božieho kráľovstva do srdca kajúceho lotra na kríži? Možno mama alebo rabín, keď mu vysvetľoval Zákon. Potom na to zabudol, ale od určitej chvíle ho „v skrytosti“ Duch necháva rásť. Až prichádza k momentu, keď sa vyjadrí úprimnou vetou: „Pane, spomeň si na mňa.“ Božie kráľovstvo je vždy tu, medzi nami, a diskrétne pracuje.

TIP NA DNES:

Poprosím si od Ducha Svätého milosť nechať vo mne klíčiť semienko Božieho kráľovstva, aby sa stalo veľkým, bolo útočišťom mnohých ľudí a prinášalo ovocie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00