Budem velebiť Pána aj v trápeniach a starostiach

Budem velebiť Pána aj v trápeniach a starostiach

Keď Ježiš prišiel do Nazareta, povedal ľudu v synagóge: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.
A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“
Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 24-30

Pane, dnes sa chceme zriekať všetkých falošných predstáv o tebe. Často sa ťa usilujeme vtesnať do nejakej formy – myslíme si, že ťa nájdeme iba v ohromujúcich zážitkoch, na významných miestach, v dôležitých ľuďoch, a prehliadame ťa v každodennosti a v našich najbližších. Hneváme sa, keď sa nevyplní to, po čom túžime, keď sa dejú veci inak, ako chceme, keď iní prežívajú zázraky viery a my sme na púšti. Vtedy máme chuť „zhodiť“ ťa, zanevrieť na teba. Odpusť nám a pomôž nám prijať okolnosti života také, aké sú, a dôverovať ti vo všetkom. Chceme ťa hľadať a chváliť aj v suchopárnych dňoch a byť otvorení na tvoje prekvapenia.

TIP NA DNES:

Pustím si obľúbenú chválovú pieseň a budem velebiť Pána aj v trápeniach a starostiach.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00