Buďme ako Mária, ktorá prijíma všetko, hoci nie všetkému rozumie

Buďme ako Mária, ktorá prijíma všetko, hoci nie všetkému rozumie

Prišla Ježišova matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“
On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“

Mk 3, 31-35

Táto stať sa niekomu zdá tvrdá voči Márii. Nezabúdajme však, že Ježišove a Máriine cesty sa rozdelili. Ježiš sa oddelil od rodiny, Mária zostala. Rodinný klan je presvedčený, že sa pomiatol, idú ho teda odviesť domov (Mk 3,21). Samozrejme, berú aj jeho matku, veď ju azda „pomätený“ poslúchne. Ježiš odmieta a zároveň vyhlasuje princíp novej rodiny. Mária, ako nám to napísal Lukáš, v nej už dávno bola. A hoci je teraz bolestne vonku a nie všetkému rozumie, prijíma všetko. A isto ju neurazili Ježišove slová, že ľudia okolo jej syna môžu byť ako ona. Lebo Matka sa len teší, keď sa jej deti podobajú.

TIP NA DNES:

Dnes sa pokúsim nedať do popredia seba, ale tešiť sa z toho, že vyzdvihujú iných – hoci by pokojne mohli spomenúť aj mňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00