Buďme pre druhých darom aj v ťažkých časoch

Buďme pre druhých darom aj v ťažkých časoch

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

Máriu zaskočilo, čo od nej Boh chce, a tak sa pýta: „Ako?“ Anjel svoje vysvetlenie zakončuje svedectvom o Alžbete a vetou: „Lebo Bohu nič nie je nemožné!“ Mária je nám veľkým vzorom! V akejkoľvek náročnej a bláznivej situácii, ktorej nerozumieme. S dôverou povedala áno a kráčala vpred. S Bohom zvládla akúkoľvek ťažkú situáciu. Tak ako povzbudzoval anjel Máriu, povzbudzujme i my blížnych v ťažkom čase. Pripomeňme im, ako sa Boh oslávil v našom či ich živote! Aj preto žijeme spolu v Cirkvi, v spoločenstve, farnosti, aby sme sa vzájomne potiahli, povzbudili sa svedectvom. Lebo jedine s Bohom nič nie je nemožné!

TIP NA DNES:

Pozvem dnes niekoho na kávu, čaj či horúcu čokoládu a budem vnímavý na to, čo žije. Keď bude treba, budem pripravený povzbudiť a pomôcť. Skúsim byť pre druhého darom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00