Byť ako dieťa je kľúčom od Božieho srdca

Byť ako dieťa je kľúčom od Božieho srdca

V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."

Mt 11, 25 – 30

Ohlasovanie evanjelia chudobným je jedným zo znamení mesiášskych čias. Vyplýva to z odpovede, ktorú dal Ježiš Jánovi Krstiteľovi v tej istej kapitole Matúšovho evanjelia (Mt 11, 4 – 5). V tomto úryvku však Ježiš nehovorí o chudobných, ale o maličkých. Im zjavil Otec tajomstvá nebeského kráľovstva. Nejde teda o materiálnu chudobu, ale o chudobu v duchu, poníženie sa. Byť ako dieťa, maličký, tichý a pokorný, to sú kľúče od Božieho srdca. Ak má dieťa dobrých rodičov, vie, že keď je unavené, smutné, sklamané či mrzuté, môže sa na nich vždy obrátiť a bude prijaté. A takejto dôvere nás učí aj Ježiš.

TIP NA DNES:

Nech dnes budem prežívať čokoľvek, môžem si dovoliť prísť k Ježišovi taký, aký som.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00