Byť blahoslavený znamená veriť

Byť blahoslavený znamená veriť

K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Mt 13, 10-17

Lucia Barabas

Ježišov dnešný postoj môže byť pre nás záhadou. Boh však nikdy nepôjde proti slobode človeka. Ak má človek otupené a uzavreté srdce, Boh ho nebude nútiť. Neprinútil ani väčšinu zákonníkov a farizejov, ktorí Ježiša videli a počúvali, no neuverili v neho. Mať blahoslavené oči a uši, rozumieť Ježišovým slovám a veriť, to je milosť. Ježiš nazýva apoštolov blahoslavenými, lebo vidia a počujú to, po čom mnohí proroci iba túžili. O niekoľko kapitol neskôr však nazýva blahoslavenými aj nás, ktorí sme nevideli, ale uverili. V slobode Božích detí teda verme v neho, hľaďme na neho a počúvajme ho!


TIP NA DNES:

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“ (Jn 20, 29). Dnes budem meditovať nad týmto veršom. Aj o mne povedal Ježiš tieto slová!

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00