Byť spravodlivým je dôležité aj pre nás samých

Byť spravodlivým je dôležité aj pre nás samých

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.
V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“
Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“
Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“
Ale on hovoril o chráme svojho tela.
Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Jn 2, 13 – 22

Možno si nevieme predstaviť Ježiša nahnevaného s bičom v rukách. Akosi prirodzene je pre nás bližší Ježiš, ktorý odovzdane prijíma mučeníctvo. A tu zrazu toto! Bič v Ježišových rukách. Ale aj pravda našej viery hovorí, že Boh je spravodlivý. Aj o svätom Jozefovi Písmo hovorí ako o spravodlivom mužovi. Spravodlivosť sa definuje ako čnosť, ktorá každému dá to, čo práve konkrétny človek potrebuje. Napodobňovať Boha v spravodlivosti je naozaj ťažké. Ale aj toto je cesta kresťanstva. Byť spravodlivým človekom je dôležité ani nie tak pre naše okolie, ale pre nás samých. Aby sme vedeli zvážiť, čo komu patrí.

TIP NA DNES:

Dnes sa pomodlím k svätému Jozefovi, ktorý je muž spravodlivý.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00