Cez oči plné sĺz nevidíme skutočnosť

Cez oči plné sĺz nevidíme skutočnosť

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Jn 20, 1-2. 11-18

Evanjelizátor Peter Lipták

Mária Magdaléna prichádza k hrobu „ešte za tmy“, avšak najväčšia tma, pre ktorú nedokáže vidieť, je v jej vnútri. Prežíva obrovský žiaľ a k tomu všetkému nenachádza ani Ježišovo telo. V skutočnosti však stojí priamo pred najväčšou príčinou svojej radosti – vzkrieseným Pánom, ktorý sa jej pýta: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona však cez oči plné sĺz nevidí skutočnosť. Ježiš ju oslovil: „Mária!“ A ona ho spoznáva. Tam, kde pre žiaľ nevidíme odpovede, našťastie vždy dokáže preniknúť Ježišovo slovo, jeho oslovenie plné lásky a milosti: „Poznám ťa po mene, ba našiel si milosť v mojich očiach“ (Ex 33, 12).


TIP NA DNES:

Mám v živote nejakú oblasť, problém, v ktorom „pre smútok a slzy“ nevidím Ježiša? Modlitbou a čítaním Božieho slova sa budem snažiť počúvať Božie odpovede.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00