Chcem vidieť tvoju tvár, Pane

Chcem vidieť tvoju tvár, Pane

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli.

Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach.

A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

Lk 9, 28b-36

Salezián Ján Holubčík

Dnešná slávnosť premenenia Pána je pokračovaním v sebaodhalení nášho Boha. On, ktorý je pre nás nepochopiteľným tajomstvom, sa dáva zároveň stále viac poznať. Stále viac odhaľuje svoje sväté rameno, aby sme raz mohli definitívne hľadieť na neho z tváre do tváre tak ako Peter, Jakub a Ján. Spoznávať čoraz viac pravú tvár nášho Boha je našou najväčšou výzvou. Nechajme sa pozvať na vrch Tábor, aby sme mohli vidieť jeho tvár. Nebojme sa vstúpiť do tajomstva jeho lásky. Nemôže byť pre nás nič zaujímavejšie a krajšie. Zážitok stretnutia s Bohom je cieľom nášho života.


TIP NA DNES:

Nájdem si čas na stretnutie s Bohom!

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00