Chceme byť blahoslavení a chceme sa radovať v Tvojej láske

Chceme byť blahoslavení a chceme sa radovať v Tvojej láske

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

Mt 5, 1-12

Ako často bývame naplnení pýchou. Pocitom, že sme lepší než ľudia okolo nás. Nie sme potupovaní ani prenasledovaní tak, ako boli prví kresťania. No v mnohých kútoch sveta žijú ľudia, ktorí sa nemôžu priznať k láske k Bohu, lebo by ich to stálo život. My máme všetko ako na podnose, môžeme sa slobodne hlásiť k viere, pomáhať v Božom mene, šíriť pokoj a milosrdenstvo. No napriek tomu veľmi často šírime niečo iné. S pyšným srdcom odsudzujeme, ohovárame, povyšujeme sa nad našich blížnych. Pane, uč nás byť lepšími kresťanmi. Chceme byť blahoslavení a chceme sa radovať v Tvojej láske. Už viac netúžime po pýche. Túžime po Tebe. 

TIP NA DNES:

Pane, prosím ťa o pokoru. O silu poraziť svoju vlastnú pýchu a hriešnu prirodzenosť. Prosím, aby som bol lepším kresťanom. Vďačný za to, že žijem na mieste, kde ťa môžem slobodne oslavovať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00