Chceme hľadieť na Ježišove ruky a nohy, na rany, ktoré nás uzdravujú zo zmätku srdca a duše.

Chceme hľadieť na Ježišove ruky a nohy, na rany, ktoré nás uzdravujú zo zmätku srdca a duše.

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.
A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“
Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Lk 24, 35-48

Pane, často nás zachvacuje nepokoj, úzkosť či obavy, ale chceme dnes vyznať, že nič z toho nie je od teba. Chceme hľadieť na tvoje ruky a nohy, na rany, ktoré nás uzdravujú zo zmätku srdca a duše. Ďakujeme, že nám dávaš svoj pokoj. Vyznávame, že si za nás trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, a my môžeme zakúšať pravú radosť. Daj, prosíme, aby sme ťa vždy poznali pri slávení Eucharistie a pristupovali k nej čo najčastejšie. Pomôž nám denne sa sýtiť tvojím slovom a prosíme ťa o chápavú myseľ a otvorené srdce, aby sme poznaním a prijímaním teba rástli vo viere, nádeji a láske.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu a odovzdám v nej všetky svoje obavy.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00