Chceme ísť k „väčšej“ spravodlivosti s Ježišom?

Chceme ísť k „väčšej“ spravodlivosti s Ježišom?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.
No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Mt 5, 20-26

Aká bola spravodlivosť farizejov a zákonníkov presne nevieme. Pravdepodobne sa vedeli uspokojiť s tým, že nikoho nezabili. Ježiš však žiada „viac“. Nielen nezabiješ fyzicky, ale ani zmýšľaním a slovami. A ešte je tu jeden level: Nielen odpustíš tomu, čo ťa urazil, ale sám vyhľadáš toho, kto proti tebe niečo má. „Väčšia“ spravodlivosť teda znamená milovať blížneho – srdcom a aktívne. A či ja za to môžem, že niekto má niečo proti mne?! Prečo ja? Prečo nepríde on? Chceme ísť k „väčšej“ spravodlivosti s Ježišom alebo zostať pri tom, že nezabijeme?

TIP NA DNES:

Ak ešte dnes nemám silu ísť za niekým, kto má niečo proti mne, aspoň si na neho spomeniem a pomodlím sa za neho. Ale aj za seba, aby moja spravodlivosť bola „väčšia“.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00