Čo cítime, keď nás Ježiš osloví po mene?

Čo cítime, keď nás Ježiš osloví po mene?

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: "Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili." Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: "Žena, prečo plačeš?" Vravela im: "Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili." Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem." Ježiš ju oslovil: "Mária!" Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: "Rabbuni," čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: "Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu." Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: "Videla som Pána," a že jej toto povedal.

Jn 20, 1 – 2. 11 – 18

Je pozoruhodné, že napriek času, ktorý Mária Magdaléna s Ježišom strávila, ho nespoznala. Zareagovala, až keď ju oslovil menom – Mária. Vtedy sa jej otvorili oči – alebo skôr srdce? A uvedomila si, kto to je. Skúsme sa vžiť do situácie, ktorá sa odohrala. Pohodlne sa usaďme, zatvorme si oči a predstavme si celú scénu a seba v role Márie Magdalény. Ako to tam vyzerá? Aké stromy tam rastú? Odkiaľ svieti slnko? Ako to tam vonia? Kde stojí Ježiš a kde ja? Pustime si „film“ s celou scénou až na to, že Ježiš ma osloví mojím krstným menom: „Zuzka!“ „Peter!“ Čo to vo mne vyvolá, keď ma Ježiš takto osloví?

TIP NA DNES:

Často v rozhovore druhých ľudí ani neoslovujeme. Pritom používanie krstného mena vytvára pocit blízkosti, úcty. Dnes budem vedome používať krstné mená svojich blížnych. Večer sa môžem zamyslieť, či som pocítil rozdiel.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00